Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Tap av lam på Dyrøya 2024

Foto: Inger Hansen
Aktiv SIST OPPDATERT: 11.06.2024
Slutt: des 2024
Start: apr 2024

Besetningen Olsen/Olsson på Dyrøya mistet i fjor 13,6 prosent lam gjennom beitesesongen. Tapene skjer både på innmark og i utmark.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.04.2024 - 31.12.2024
Prosjektleder Inger Hansen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Vilt og utmarksressurser

Det er vanskelig å finne kadavre, men en tapsundersøkelse i 2013 viste at minst 45 % av lammene som omkom på beite ble tatt av kongeørn (Hansen et al. 2014, vedlagt). Like mange omkom som følge av sjukdom. Tallmaterialet var imidlertid lite og resultatene må tolkes med forsiktighet. Siden den tid er det gjort mange helseforebyggende tiltak i besetningen, oversikten over dyrene er god og tilsynet gjennom beitesesongen er meget bra (se vedlegg). Besetningen er bl.a. innmeldt i Sauekontrollen. Likevel tapes mange lam.

Formål:

Dette prosjektet har som mål å iverksette tapsforebyggende tiltak mot kongeørn (og havørn) og framskaffe mer kunnskap om tapsårsakene i besetningen.