Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems

Foto:
INAKTIV SIST OPPDATERT: 06.11.2018
Slutt: apr 2022
Start: mai 2018

Prosjektet ‘Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems (RELACS)’ vil fremme utvikling og legge til rette for å ta i bruk kostnadseffektive og miljømessige trygge verktøy og teknologiar for å fase ut avhengigheta av og bruken av innsatsfaktorar som er sett på som uheldige å bruke i økologiske landbruk

Eksternt prosjektnettsted RELACS official homepage
Start- og sluttdato 01.05.2018 - 30.04.2022
Prosjektleder Lucius Tamm
Prosjektansvarlig, NIBIO Håvard Steinshamn
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Fôr og husdyr
Samarbeidspartnere Research Institute of Organic Agriculture
Totalt budsjett 3,999,670 EUR
Finansieringskilde European Union’s Horizon 2020

Som ei systemtilnærming til bærekraftig landbruk, har en økologisk landbruk som mål og effektivt å forvalte økologiske prosesser, og samtundes redusere avhengigheta av ytre innsatsfaktorar.

Partnarane i RELACS-prosjektet vil undersøke og teste avanserte og nye løysingar for vidare å redusere bruken av eksterne innsatsfaktorar og om nødvendig utvikle og ta i bruk kostnadseffektive og miljøsikre verktøy og teknologiar for å:

  • Redusere bruken av koppar og mineralolje i plantevern
  • Identifisere bærekraftige gjødselkjelder
  • Finne løysingar som stør opp under husdyrhelse- og velferd

Prosjektet blei utvikla aktørar frå næringa, forsking, rådgjeving og industri. RELACS har 29 partnarar frå tretten land.

RELAC blir leia av det sveitsiske forskingsinstituttet Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). IFOAM EU har ansvar for kommunikasjon, formidling og tilrettelegging av dialogen mellom forsking, politikk og praksis

RELACS_EU.png