Hopp til hovedinnholdet

Arbeidspakker

DJI_0002

Arbeidspakke 1.

Etablere en standardisert digital infrastruktur (AP-leder Tove Vaaje-Kolstad)

I tråd med delmål 1 er hensikten med denne arbeidspakka å utvikle en standardisert digital infrastruktur som åpner for en enkel utveksling av data mellom bruker, eksterne datakilder og tjenesteleverandør (NIBIO). Vi vil her bygge infrastrukturen rundt den allerede eksisterende web-baserte bruker-plattformen «gårdskart» (www.gardskart.no), som eies og drives av NIBIO og som er vel kjent blant mange bønder i dag.

Arbeidspakke 2.

Operasjonalisere forskningsbaserte, teknologiske løsninger (AP-leder Jakob Geipel)

En grunnleggende del av denne arbeidspakka vil handle om å etablere den nødvendige digitale strukturen for nye teknologiske løsninger. Parallelt med dette skal det utvikles en metode, eller kokebok, for hvordan en angriper de ulike stegene i operasjonaliseringsprosessen fra startpunktet og fram til ferdig løsning.

Arbeidspakke 3.

Tilpasse brukerstøtte og rådgivning (AP-ansvarlige: Audun Korsæth, NIBIO og Jogeir Agjeld, NLR)

En viktig del i dette prosjektet blir derfor å skreddersy brukerstøtte og rådgivning for hver av de nye tjenestene som tilbys. Dette vil skje gjennom et tett samarbeid mellom NIBIO, NLR og pilotbøndene (i regi av arbeidsgruppa). NLR sine rådgivere vil i hovedsak bistå med støtte og råd på gårdsnivå til sine medlemmer, mens NIBIO vil bidra med kursing og annen opplæring av rådgiverne og pilotbøndene etter behov. Her vil NIBIO utnytte sin samlede ekspertise innen både teknologi, agronomi og klima- og miljøspørsmål knyttet til norsk plante- og husdyrproduksjon.

Arbeidspakke 4.

Formidling (AP-ansvarlige: Audun Korsæth, NIBIO og Jogeir Agjeld, NLR)

Her skal vi aktivt utnytte eksisterende digitale plattformer som hjemmesidene til NIBIO, Senter for presisjonsjordbruk, NLR, Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget. Vi vil presentere prosjektet samt ferske resultater på ulike møter, fagdager, markdager og andre steder der næringa møtes, og vi vil dessuten få artikler publisert i fagtidsskrift og andre trykte media som når bredt ut til bøndene.