Hopp til hovedinnholdet

Plantevernmidler-tabeller for utlekkingsrisiko til bruk ved planlegging av sprøyting

Foto: Roger Holten
INAKTIV SIST OPPDATERT: 07.12.2022
Slutt: des 2021
Start: jan 2019

Overordnet mål for prosjektet er å bidra til bærekraftig matproduksjon med redusert avrenning av plantevernmidler. Målgruppen for prosjektet er næringsutøvere og rådgivere innen planteproduksjon i landbruket.

Status Pågående
Start- og sluttdato 02.01.2019 - 31.12.2021
Prosjektleder Roger Holten

 

Prosjektet skal utvikle et nytt tiltaksverktøy, risikotabeller som viser faren for utlekking av ulike plantevernmidler gjennom jordsmonnet under ulike klima og jordforhold, et landsdekkende tabellverktøy for å velge miljøvennlige plantevernmidler avhengig av jord og klima. Prosjektet er ment å bidra til redusert utslipp (avrenning og tap) av plantevernmidler til overflatevann og grunnvann. Landsdekkende tabeller som angir risiko for utlekking av ulike plantevernmidler ved forskjellig klima- og jordforhold vil bli distribuert til næringsutøvere og veiledere i hele landet.