Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Treressurser - VerdiTre

Sekundær råstoff fra skogen. Foro: Eirik Nordhagen / NIBIO Foto:
INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.05.2019
Slutt: des 2021
Start: jan 2018

Prosjektets mål er å få til økt verdiskapning fra sekundære treressurser fra skog- og treindustri, herunder å utvikle nye produkter og løsninger.

VerdiTre_small.png
Verdi3.png
Sekundære treressurser. Ilustrasjon: NIBIO
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2018 - 31.12.2021
Prosjektleder Erik Larnøy
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Treteknologi

Prosjektets mål er å løfte forskerkompetansen ved NIBIO innen bruk av sekundærressurser fra skog- og treindustri til utvikling av nye produkter og løsninger.

NIBIO skal bli nasjonalt ledende og konkurransedyktig innen dette forskningsområdet og bidra til det grønne skifte i en sirkulær bioøkonomi.

Prosjektet består av 5 arbeidspakker (AP):

AP 1 Tenketank
Målet er å finne ideer i samarbeid med næring, industri, forvaltning og bransjeorganisasjoner.

AP 2 Bruk av tremasse
Tremasse sammen med miljøvennlige kjemikalier til nye produkter ved pressing, 3D printing og støping.

AP 3 Bruk av kjemisk innhold i tre
Undersøke kjemiske sammensetninger og utvikling av høyverdige produkter i tre. Disse kan finnes i kjerneved, blader/nåler og bark.

AP 4 Bruk av returtre
Ombruk og gjenbruk av trevirke før energigjenvinning.

AP 5 Nye bruksområder og veien til kommersialisering
Arbeidspakken skal videreutvikle ideer, se på muligheter og produsere prototyper.