Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for kart og statistikk

Kunnskapsoverføring om investering og ombygging til løsdrift

Foto: Erling Fløistad
Aktiv SIST OPPDATERT: 30.01.2023
Slutt: des 2023
Start: jan 2023

Det er et stort behov for investeringer i nybygg eller ombygging for at norske melke- og storfekjøttprodusenter skal kunne oppfylle kravet om løsdrift i 2034. NIBIO har estimert et totalt nasjonalt investeringsbehov mellom 18 og 22,8 milliarder kroner.

Start- og sluttdato 01.01.2023 - 31.12.2023
Prosjektleder Siri Johanne Langmo
Divisjon Divisjon for kart og statistikk
Avdeling Driftsøkonomisk analyse
Totalt budsjett Ramme totalt: 1 143 210,- Ramme NIBIO: 728 940,-
Finansieringskilde Nasjonale tilretteleggingsmidler

Prosjektformål:

  • Sammenstille og evaluere funn og erfaringer fra prosjekt som har sett på rimelige, lønnsomme investeringer for mindre melkebruk.
  • Vurdere hvilke tiltak som har hatt en positiv økonomisk og agronomisk virkning for produsenten, og hva det er som gjør at disse lykkes.
  • Vurdere om prosjektene i tilstrekkelig grad har tatt usikkerhet/risiko med i betraktninger, f.eks. renteøkning.
  • Vurdere hvilke følger valg av minimumsløsninger i bygningen  har på dyrevelferd og kvalitet på produkter.
  • Gjøre tiltakene med positive effekter lett tilgjengelig for rådgivningsapparatet og produsenter som skal gjennomføre nye investeringsprosjekter fra båsfjøs til løsdrift.

Prosjektaktiviteter:

  • Gjennomgang prosjektrapporter, foredrag og annen dokumentasjon fra de gjennomførte prosjektene
  • Kvalitative intervju med prosjektdeltakere. (Administrativt ansatte i organisasjonene og produsenter som har deltatt som pilotbesetninger/informanter, eller som vurderer ombygging).

Samarbeid med TINE:

TINE skal gjøre en case på ombygging til fôringsliggebås, veilede NIBIO i prosjektet generelt, og bidra i formidlingsarbeid ved prosjektslutt, der resultatene skal komme ut til forvaltning, rådgivning, produsenter.