Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Kartlegging av plantevernmidler i vannmiljø i områder med frukt- og bærproduksjon

INAKTIV SIST OPPDATERT: 03.05.2019
Slutt: des 2021
Start: jan 2019
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2019 - 31.12.2021
Prosjektleder Marianne Stenrød
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Pesticider og naturstoffkjemi

Områder med produksjon av frukt og bær har vært lite undersøkt med hensyn til utvasking og utlekking av ulike plantevernmidler til vannmiljø. Det løpende program for jord- og vannovervåking i landbruket omfatter pr i dag ingen overvåkingsfelt som er dominert av frukt- og bærproduksjon.

Hovedmålet med prosjektet er å klarlegge forurensningsutfordringene i områder dominert av frukt- og bærproduksjon, og derigjennom avdekke behov og muligheter for å etablere langsiktig overvåking i slike områder.

Målgruppene for prosjektet omfatter både forvaltning, rådgivning og dyrkere. Prosjektet vil gi kunnskap om forurensningsfaren knyttet til ulik driftspraksis som kan nyttes av rådgivningstjenesten og næringen til å forbedre/optimalisere driftspraksis mtp miljøhensyn. Denne kunnskapen vil også gi forvaltningen et grunnlag for å vurdere behovet for å sette i verk tiltak og eventuell overvåking for å sikre tilgang til kunnskap om utviklingstrender.