Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

GrønnFangst. Bruk av fangvekster i grønnsaksproduksjonen for redusert klima og miljøbelastning.

Foto: Mette Thomsen
Aktiv SIST OPPDATERT: 18.12.2023
Slutt: des 2025
Start: jan 2023

Grønnsaksproduksjonen er intensiv, både med hensyn til jordarbeiding, gjødsling og plantevern. Dette utgjør en betydelig risiko for både klima og miljø ved blant annet næringsutvasking, utslipp av klimagasser, jordforringelse/tap av karbon og jordpakking. Flere studier har vist at bruk av fangvekster i produksjonen kan redusere slik negativ påvirkning, men få studier har undersøkt effekter i grønnsaksproduksjonen.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2023 - 31.12.2025
Prosjektleder Mette Thomsen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Frukt og grønt
Totalt budsjett 1850000

I ‘GrønnFangst’ prosjektet vil vi se på hvordan bruken av fangvekster kan kompensere for eller redusere de negative effektene av intensiv jordarbeiding i grønnsaksproduksjon.

Det skal gjøres målinger av jordens aggregatstørrelse/stabilitet, tetthet, innhold av organisk materiale, vanninfiltrasjon-kapasitet og næringstap- ved ulike jordarbeidingsstrategier og ved bruk av fangvekster. Samtidig skal det gjøres registreringer på om tiltakene påvirker avling og avlingskvalitet.

Videre vil vi undersøke etablering og vekst av ulike arter av fangvekster til ulik såtid, konkurranse mot ugras, samt tap av næringsstoffer under ulike jord- og klimaforhold på to lokaliteter med ulik lengde på vekstsesongen og ulike jordtyper.

Resultatene fra prosjektet skal bidra til å øke dyrkingssystemenes motstandsdyktighet overfor store klimatiske utfordringer vi oftere og oftere opplever i vekstsesongen.