Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Gjerdeløsninger for rein

Den nyeste delen av sperregjerdet i Tufsingdalen, oppsatt av Statsforvalteren sommeren 2022. Foto: Inger Hansen, NIBIO
INAKTIV SIST OPPDATERT: 27.02.2023
Slutt: feb 2023
Start: sep 2022

På oppdrag fra Statsforvalterne i Trøndelag og Innlandet har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utført en kunnskapskartlegging av ulike gjerdeløsninger for å hindre rein i å komme inn på innmarksarealer. Prosjektet gir en totalvurdering av sperregjerder og innmarksgjerder som tiltak for å hindre rein i å trekke inn på dyrka mark.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.09.2022 - 01.02.2023
Prosjektleder Inger Hansen
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser

Erfaringer med de to gjerdeløsningene er innhentet gjennom intervjuer med informanter fra jordbruket, reindriften, forvaltning og andre utmarksinteressenter, og gjerdene er vurdert med hensyn til evnen til å stoppe rein, arbeid/kostnader til gjerdeoppsett og vedlikehold samt konsekvenser for natur, miljø og samfunn.

Begge gjerdeløsninger kan anbefales, avhengig av områdets beskaffenhet. Men siden evnen til å stoppe rein er større og konsekvensene for miljø og samfunn er mindre for innmarksgjerder enn for sperregjerder, bør man over tid satse mer på innmarksgjerder og mindre på sperregjerder.

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Denne rapporten gir en totalvurdering av sperregjerder og innmarksgjerder som tiltak for å hindre rein i å trekke inn på dyrka mark samt konsekvenser av tiltaket for miljø og samfunn. Begge gjerdeløsninger kan anbefales, avhengig av områdets beskaffenhet. Men siden evnen til å stoppe rein er større og konsekvensene for miljø og samfunn er mindre for innmarksgjerder enn for sperregjerder, bør man over tid satse mer på innmarksgjerder og mindre på sperregjerder.