Arbeidspakke 4: Eksternutlysninger

Denne arbeidspakken innebærer arbeidet med prosjektets eksterne utlysninger. I Norge har både NMBU og NIBIO fått støtte til prosjekter.

NMBU har fått støtte til TRUESOIL, et prosjekt der man undersøker hvorvidt metoder for økt karbonbinding i jord gir utslipp av drivhusgasser som går på bekostning av metodenes fordeler,
og til SoilSalAdapt, et prosjekt der man undersøker hvordan jordorganismer tilpasser seg ulikt saltinnhold i jord. 

NIBIO er med i Agrocomposit, et prosjekt der man komposterer regionspesifikt organisk avfall med biokull for å utvikle sammensatte jordforbedringsmidler over hele Europa.
 

Forschungszentrum Jülich i Tyskland leder arbeidet med arbeidspakken, mens Teagasc i Irland er assisterende leder.