Hydrologi og vannmiljø

Avdelingen utfører forskning og oppdrag innen bl.a. vannkvalitet, hydrologi, grunnvann, avløpsløsninger, helhetlige nedbørfeltanalyser, miljøstatistikk, tiltak i vannstrengen, og tar i bruk ulike modeller for å forutsi effekter av klima- og arealbruksendringer på vannmiljøet.

KONTAKTPERSON
mg200807_dsc_9056.jpg.jpeg
Parti fra Vansjø i Østfold. Foto: Morten Günther.