Hopp til hovedinnholdet

Tørrgran som fyringsved

37-24-Tørrgran - Foto Ragnar Våga Pedersen - NIBIO

Foto: Ragnar Våga Pedersen

Etter tørkesommeren 2018 er det blitt mye tørrgran i skogen. Hva om dette kunne vært benyttet som fyringsved? NIBIOs vedekspert Simen Gjølsjø har undersøkt om det er god fyringsøkonomi å ta tørrgran direkte fra skogen og inn i vedovnen.

Ved er en fornybar og klimanøytral energikilde, og en viktig kilde til oppvarming i norske hjem. Vanligvis hogges og kløyves trærne på våren, deretter tørkes veden gjennom sommeren. Den varme og tørre sommeren 2018, og påfølgende angrep av barkbiller, har imidlertid etterlatt mange døde trær i skogen, ikke minst er det mye såkalt tørrgran. Denne tørrgrana kan være en god ressurs som fyringsved. Men er den naturlige tørkingen de siste somrene nok til at tørrgrana kan dyttes direkte inn i vedovnen?

Gjølsjø har ledet et pilotforsøk der forskerne undersøkte fyringsevnen til eldre grantrær som hadde dødd henholdsvis sommeren 2019 og 2021. De fire tørrgranene var cirka 150 år gamle. Forskerne tok ut biter av stammen, såkalte stammeskiver, i brysthøyde, midt på treet. Deretter målte de fuktighet både i kjerneveden og yteveden.

Kjerneveden er den innerste delen av stammen. Dette er død ved og det er ingen transport av næringsstoffer i kjerneveden. På yttersiden av kjerneveden finner vi yteveden. Her er det transport av næringsstoffer.

Prøvene ble veiet før de ble lagt i tørkeskap ved 103 °C, og prøvene lå 45 timer i tørkeskapet, det vil si til alt vannet var borte. Deretter ble vedprøvene veiet på nytt.

Resultatene av målingene viste at rotstokken, det vil si den nederste delen av stammen, på trær som hadde vært tørre et par år, hadde en gjennomsnittlig fuktighet på 23,5 prosent. Dette viser at rotstokker av tørrgran kan selges som fyringsved.

I henhold til den nye Norsk Standard skal fuktigheten være under 25 prosent i det som kalles fyringsved klasse 2 og 3. Dette gjør at rotstokkene kan selges som klasse 3.

 

Formål

Kan tørrgran utnyttes som fyringsved? NIBIO har undersøkt om det er god fyringsøkonomi å ta tørrgran direkte fra skogen og inn i vedovnen.