Hopp til hovedinnholdet

Ny veileder om fôring av rein

30-23-Ny veileder om fôring av rein-brukt i nyheten- Foto Tom Lifjell

Foto: Tom Lifjell

Fra naturens side er reinen tilpasset å klare seg gjennom perioder med lite mat om vinteren uten å ta større skade av det. Når beitene blir utilgjengelige må reinen fôres for å sikre at den overlever og for å opprettholde god dyrevelferd. I samarbeid har NIBIO og Veterinærinstituttet i Tromsø utgitt veilederen «Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer».

De pågående klimaendringene har de siste årene ført til at is og store snømengder har låst reinbeitene. For å hindre potensiell sult og dyretragedie må reinflokkene i større grad enn tidligere fôres. Dersom reinen har vært utsatt for langvarig reduksjon i fôrinntak eller perioder med sult, har den redusert evne til å tilpasse og nyttiggjøre seg det nye fôret den får tilgang til. Dette skyldes at lite mat reduserer antallet mikroorganismer i vomma. Ved oppstart av fôring er det derfor viktig å gå varsomt frem, slik at reinen får venne seg gradvis til det nye fôret. Det viktigste er å starte opp fôringen før reinen begynner å sulte.

Veilederen tar også for seg forskjellige typer fôr (høy, ensilert gras, lav og kraftfôr) og kvaliteter ved disse. I følge NIBIO-forskerne Svein Morten Eilertsen og Erlend Winje er det viktig at reineierne vet å vurdere kvaliteten ved innkjøp av fòr.

Den nye fôringsveilederen har også kommet i nordsamisk språkdrakt, og er utarbeidet med bakgrunn i erfaringsbasert kunnskap hos reineierne – supplert med forskningsbasert kunnskap om reinens fordøyelse og evne til å utnytte ulike typer fôr. I tillegg er det et avsnitt om fôringsrelaterte sykdommer og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

 

Formål

Økt kunnskap i reindriftsnæringen om fôring av rein

Samarbeid: Reinnæringen, Veterinærinstituttet samt reinforskere fra Norge, Sverige og Finland