Hopp til hovedinnholdet

Mer tømmer og mindre naturskader

tømmerlunne

Foto: NIBIO

Ny forskning fra Horisont 2020-prosjektet TECH4EFFECT, ledet av NIBIO, har gjort det europeiske skogbruket mer produktivt, og med mindre terrengskader fra hogstmaskinene.

Sammen med Norskog og Statskog i Norge har forskere fra NIBIO og 21 andre institusjoner utviklet ny kunnskap og teknologi som vil revolusjonere måten tømmerhogst drives på i Europa. I motsetning til olje og gass er tømmer en fornybar ressurs; 70-100 år etter hogst er treet tilbake på samme sted og har tatt opp CO2 fra atmosfæren igjen. Samtidig er det viktig at hogsten, og skogplantingen etter hogst, foregår på en slik måte at naturverdiene og det biologiske mangfoldet ivaretas på best mulig måte.

–  Klimaendringer gir mildere vintere som igjen gir mindre tele i bakken. Dette gjør skogsdriften vanskeligere, fordi hogstmaskinene synker ned i terrenget der det tidligere var tele i bakken, sier forskningssjef Rasmus Astrup i NIBIO.

I enkelte år er man nødt til å innstille skogsarbeidet i ukevis på grunn av mildvær, noe som fører til store tap for skogeiere.

Ny og verdensledende teknologi, utviklet gjennom EU-prosjektet TECH4EFFECT, gir maskinførerne tilgang på digitale terrengmodeller som beregner hvor skogsmaskiner bør kjøre for å gi minst mulig kjøreskader.

–  En egen app på nettbrett gir operatøren informasjon om viktige miljøhensyn, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

I tillegg er det utviklet egne databaser som samler informasjon om drivstofforbruk og effektivitet fra skogsmaskiner i hele Europa. På denne måten kan hogstmaskinføreren sammenligne seg med de mest effektive og miljøvennlige hogstentreprenørene i hele Europa.

–  Om en norsk hogstmaskinfører ser at for eksempel tyske entreprenører produserer mer tømmer med samme ressurser som oss, så kan vi gå inn og se nøyaktig hvordan de jobber og lære av deres erfaringer, sier Rasmus Astrup, som har ledet det fireårige Horisont 2020-prosjektet.

Formål

Utvikle ny kunnskap og teknologi som vil revolusjonere måten tømmerhogst drives på i Europa.

Samarbeid: Norskog og Statskog og 21 andre institusjoner i Europa

Finansiering: Horisont 2020 og Norges forskningsråd