Hopp til hovedinnholdet

Kulturminner, klima og turister

28-23-mg200908_P1030272

Foto: Morten Günther

Klimaendringer og økt turisme gjør at kulturminner i tre brytes raskere ned enn forventet. Nå skal forskere undersøke hvordan turister og klima påvirker sårbare kulturminner på Svalbard og Hardangervidda.

Selv om Svalbard sees på som et av Europas siste villmarksområder, har mennesker satt sine spor der i mer enn 400 år. I dag er øygruppen rik på kulturminner om hvordan hvalfangere, gruvearbeidere, pelsjegere og andre utnyttet naturressursene i dette golde og karrige landskapet. Slike kulturminner gir oss kunnskap om tidligere tiders samfunn og levekår. Spor etter bruk gir oss forståelse for og tolkning av fortida, og kan hjelpe oss å forme vår egen framtid. På Svalbard er alle kulturminner fra tiden før 1946 automatisk fredet og definert som kulturarv. Fredningen forhindrer imidlertid ikke at trekonstruksjoner og bygningsmaterialer brytes ned og forvitrer.

Prosjektet Arctic Alpine Decay skal undersøke hvordan klimaendringer og økende turisme påvirker kulturminner i tre i alpine og arktiske miljøer, og legge til rette for tilpasset og funksjonell forvaltning av kulturarven. Forskerne skal studere kulturminner i utvalgte områder på Svalbard, blant annet rundt Longyearbyen og Ny-Ålesund. I tillegg skal de undersøke kulturminner rundt Finse lengst nord på Hardangervidda. Her finnes blant annet gamle fangstinstallasjoner, støler og hytter, samt bygninger og andre konstruksjoner, slik som snøskjermer og snøoverbygg knyttet til jernbanedrift.

Det er spesielt nedbrytningen forårsaket av kombinasjonen råtesopper og menneskelig påvirkning som skal undersøkes.

NIBIO har unik kunnskap om råtesopper i trebygninger, om nedbrytingsmekanismer knyttet til tre, og om treets levetid.

– I tillegg har vi kunnskap om holdninger og adferd i ulike brukergrupper, slik som turister. Denne kompetansen skal forskerne benytte i et nyskapende tverrfaglig arbeid, sier forskningssjef Lone Ross.

Formål

Hvordan påvirker klima sårbare kulturminner alpine og arktiske miljøer?

Samarbeid: Norsk institutt for kulturminneforskning, Mycoteam, Royal Danish Academy, Riksantikvaren, Kings Bay, Store Norske, Vestland fylkeskommune, Den Norske Turistforening

Finansiering: Norges forskningsråd