Hopp til hovedinnholdet

Skaper verdier av treavfall og restprodukter

2-26-Skaper verdier av treavfall og restprodukter - 2 - Foto - Lars Sandved Dalen - NIBIO

Foto: Lars Sandved Dalen

Økt bruk av tre gir flere restprodukter. Hvordan kan vi utnytte disse restproduktene på nye og lønnsomme måter?

Økt byggevirksomhet og oppussing gjør at treavfall er blitt en av de aller største fraksjonene for gjenvinningsstasjonene. For Follo Ren utgjør trevirke et sted mellom 30 og 40 prosent av alt avfallet de får inn. Og mesteparten av trevirket går til energigjenvinning. Verdiene går opp i røyk.

Formålet med avfallspolitikken i Norge er imidlertid å få til mer materialgjenvinning – også for trevirke. Med utgangspunkt i de store mengdene innsamlet trevirke har Follo Ren og NIBIO inngått et samarbeid for å studere og opparbeide kunnskap om treavfallet som blir levert på gjenvinningsstasjonene. Kvaliteten og mengden av de ulike fraksjonene av treavfallet skal undersøkes og gi kunnskap om nye måter å gjenvinne trevirke på.

Målet for bruk av tre i bygg er å følge kaskadeprinsippet. Kaskadeprinsippet betyr at man benytter det samme trevirket flere ganger, i ulike produkter, før det til slutt blir brent og benyttet til energigjenvinning. Kaskadetenkningen sørger dessuten for at karbonet lagres i trevirket lengst mulig.

EU har som mål at 70 prosent av avfallet fra bygg- og anleggsnæringen skal gjenvinnes innen 2020, og krav til gjenbruk av materialer i nybygg er under diskusjon. Dette er et sterkt incitament til å utvikle nye produkter av resirkulerte trematerialer, og legge til rette for ombruk av trebaserte bygningskomponenter.

NIBIO arbeider med å finne nye bruksområder for avfallstrevirket slik at en mindre andel går til energigjenvinning. Noen eksempel på dette er bruk av treavfall som jordforbedringsmiddel, i form av trekull, eller til interiørprodukter, slik som møbler og sponplater.

NIBIO ønsker å fange opp trender og nye ideer tidlig, og bistå industrien med løsninger for gode, miljøvennlige og lønnsomme produkter og arbeidsplasser i fremtiden.

 

Formål

Forskningsprosjektet VerdiTre skal frembringe innovative produkter basert på restprodukter og treavfall, som et viktig bidrag til et grønt skifte i en kommende sirkulær bioøkonomi.

Samarbeid: Follo Ren