Hopp til hovedinnholdet

Ny kunnskap om verdifull lignin

2-28-Ny_kunnskap-lignin-Foto_GryAlfredsen

Foto: Gry Alfredsen

Lignin er naturens eget lim. Det er motstandsdyktig mot de fleste former for nedbrytning i naturen, noe som gjør det vanskelig å raffinere. Dette er det viktig å finne ut av siden lignin en viktig ressurs som kan utnyttes til nye verdifulle produkter.

Det er nødvendig å gå fra en fossilbasert økonomi til mer bærekraftig og fornybar produksjon av energi og varer. Råstoff fra skogbruk kan benyttes til produksjon av drivstoff, kjemikalier og materialer, og dermed gjøre samfunnet mindre avhengig av fossile ressurser.

Lignin er en fornybar ressurs som kan erstatte produkter laget syntetisk. Noen eksempler på dette er lignin brukt i fiber, betong, plantevernmidler, batterier og keramiske produkter, eller som tekstilfargestoff, bindemiddel i dyrefôr og briketter, fiber, geleer eller skumprodukter. Lignin kan også brytes ned til nye kjemikalier eller brukes som erstatning for oljebaserte kjemikalier.

Hvordan kan ulike typer lignin brukes som polymerer eller brytes ned enzymatisk og kjemisk til høyverdige aromatiske produkter?

Brunråtesopp er en av våre biologiske hjelpere i dette prosjektet. Brunråtesopp gjør vanligvis at trær råtner, men kan også benyttes til blant annet å produsere modifisert lignin. Med kjemiske teknikker karakteriserer vi den kjemiske strukturen til dette modifiserte ligninet fordi det har andre egenskaper enn «vanlig» lignin.

En annen biologisk hjelper er nematoder. Nematoder er små rundormer som produserer mange verdifulle produkter, blant annet enzymer som kan bryte ned plantenes cellevegger. Ved hjelp av bioteknologiske metoder identifiserer vi gener som koder for ligninnedbrytende enzymer som så kanskje kan produseres i tobakksplanter.

Ligno@use er et såkalt NIBIO Pilot-prosjekt der målet er å gå for radikale, innovative løsninger. Kanskje lykkes vi, og da har vi virkelig skapt noe nytt, hvis ikke, så har vi uansett tilegnet oss mye ny og verdifull kunnskap for en fornybar fremtid og en sirkulær økonomi basert på restprodukter som råstoff.

 

Formål

Å utnytte naturens egne biologiske hjelpere til å modifisere eller bryte ned lignin fra biorestprodukter til nye, verdifulle forbindelser.

Samarbeid: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), University of Tennessee, USA og French National Institute for Agricultural Research (INRA), Nancy, Frankrike

Finansiering: NIBIO Pilot