Hopp til hovedinnholdet

Målrettet bruk av biokull har størst effekt

13-42-Atj 2018-0988

Foto: Anette Tjomsland Spilling

Biokull har mange positive egenskaper, og kan blant annet bidra til å redusere lystgassutslipp fra kompost og jord. Det er imidlertid viktig å målrette tiltaket for å få ønsket effekt, mener forsker.

Forkullet biomasse i form av biokull kan bidra til bedre jordkvalitet og reduserte klimagassutslipp dersom det tilføres jord. I motsetning til ubehandlet organisk materiale som løv eller kompost, blir biokull nemlig værende i jorda. Det er fordi kullet har en kjemisk struktur som gjør det vanskelig for mikroorganismene å bryte det ned.

Karbonet, som biokullet består av, forsvinner dermed ikke ut som karbondioksid til atmosfæren, men bidrar i stedet til å øke jordas karboninnhold.

I sin doktorgrad (PhD) undersøkte Simon Weldon i hvilken grad biokull kan bidra til å redusere utslipp av lystgass (N2O) og samtidig opprettholde innholdet av mineralsk nitrogen i jord og kompost. Han fant blant annet ut at biokull som er produsert på høye temperaturer bidrar til størst utslippsreduksjon.

Han oppdaget også at nitrogenlagringsevnen til fersk biokull er begrenset, noe som kan ha betydning for produksjonen av biokull-anriket gjødsel.

– Det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til biokull som gjør det vanskelig å generalisere. Dette skyldes at det finnes mange biokullkombinasjoner, jordtyper, og ikke minst variasjoner i miljø, sier Weldon.

Forskeren er likevel tydelig på at biokull er et verdifullt supplement til fremtidens bioøkonomi.

– Biokull har helt klart et potensial til å redusere klimagassutslipp fra både kompost og jord. Kullet bidrar også til en bedre komposteringsprosess dersom det tilføres organiske avfallsressurser, sier han.

Det er likevel viktig å være realistisk omkring biokull slik at teknologien som brukes for å produsere kullet blir mer målrettet. Kullet må dessuten anvendes riktig skal vi kunne utnytte dets fulle potensial.

Formål

Undersøke i hvilken grad biokull kan bidra til å redusere utslipp av lystgass og samtidig opprettholde innholdet av mineralsk nitrogen i jord og kompost (PhD).

Samarbeid: Norges miljø- og biovitenskaplige universitet NMBU

Finansiering: Stiftelsen Fondet for jord- og myrundersøkelser og Norges forskningsråd