Hopp til hovedinnholdet

Nytt nettverk for klimasmart jordforvaltning

32-46-Nyttnettverk-ef-2005-05-23-170210-II

Foto: Erling Fløistad

Et europeisk forskningsnettverk skal finne bærekraftige løsninger for hvordan forvalte landbruksjord. Målet er å bidra til å løse noen av samfunnsutfordringene knyttet til fremtidig matproduksjon i et endret klima.

God jord er nødvendig for maten vi spiser og for dyrefôr, tømmer og annen biomasse. Det biologiske mangfoldet som finnes i jordsmonn er dessuten viktig for mange økosystemtjenester, og jord utgjør det største karbonlageret vi har på land.

Jord er imidlertid en begrenset ressurs, og erosjon, næringsstofftap, forurensning og nedbygging utgjør betydelige trusler. Intensivt jordbruk som følge av stadig større etterspørsel etter mat og biomasse forringer dessuten jordkvaliteten i mange land.

I mars 2020 ble European Joint Programme EJP SOIL stiftet, et nettverk som består av 26 institutter i 24 europeiske land der NIBIO representerer Norge.

EJP SOIL er i gang med å identifisere kunnskapshull og forskjeller mellom eksisterende regionale og nasjonale aktiviteter. Når metodene for klimasmart og bærekraftig forvaltning av landbruksjord i deltakerlandene er kjent, vil det være enklere å finne ut hvor skoen trykker.

– Vi skal etablere et veikart for hvordan forvalte jord best mulig. Dette vil kunne brukes strategisk blant europeiske beslutningstakere, sier seniorforsker Daniel Rasse som leder EJP SOILs arbeid fra norsk side.

– Forvalter vi jorda riktig, kan vi beskytte den og forsterke effekten den har på økosystemtjenester. Klimasmart jordforvaltning kan dessuten bidra til å redusere klimaendringene ved at jorda lagrer karbon.

EJP SOIL skal utvikle samkjørt og lett tilgjengelig informasjon om jord, og slik bidra til bredere formidling om europeisk landbruksjord. Håpet er at jordforskningsmiljøet på tvers av fag blir styrket og at man lettere når frem til forvaltningen og næringen ved å involvere dem i arbeidet underveis.

 

Formål

Finne frem til bærekraftige løsninger for hvordan forvalte landbruksjord i et endret klima.

Finansiering: Forskningsrådet