Hopp til hovedinnholdet

Av jord er du kommet, til jord bør du bli

22-43-Gravplass_Ktg

Foto: Kathrine Torday Gulden

Det blir stadig trangere om plassen på norske gravplasser, og flere må utvides. Forskere undersøker om jordforholdene på nye areal ligger til rette for at en naturlig nedbryting av innholdet i kistegraver faktisk kan finne sted. Det er nemlig slett ikke tilfellet overalt.

Inghild Økland er utdannet paleontolog og jordforsker. Hun forteller at problemet med manglende nedbrytning oftest oppstår når jorden er av en slik kvalitet at den holder tilbake vannet, og oksygenet brukes opp.

– Uten oksygen vil det ikke være bakterieliv i jorden som sørger for nedbrytning av det organiske materialet som ligger der, forteller hun.

En grav i jord der nedbrytning ikke skjer kan potensielt føre til at gravinnholdet blir liggende uendret i svært lang tid, mye lengre enn det fredningstiden på 20 år tilsier.

Når Økland og kollegene hennes skal undersøke om jord er egnet som gravjord eller ikke, graver de ut jordprofiler i områdene som skal undersøkes. Deretter beskriver de alle sjiktene i jordprofilet og ser på ulike egenskaper knyttet til bevaring eller nedbrytning sett i forhold til hvordan vannet mest sannsynlig går gjennom jorden.

– Finner vi skikkelig stiv og tett leirjord med rester av planterøtter og annet organisk materiale, er det et sikkert tegn på at nedbrytning ikke forekommer i særlig stor grad og at jorden derfor er uegnet som gravjord. Tilsvarende hvis jordprofilet er veldig vått etter nedbør, da dette kan tyde på at dreneringsforholdene ikke er så gode, forklarer Økland.

Etter at jordsjikt er undersøkt og jordprofiler analysert, gjenstår det for forskerne å anbefale mulige tiltak.

– Det kan være alt fra å blande sand i den kompakte jorden for å øke dreneringsevnen, eller eventuelt å løfte opp terrenget slik at man lar den uegnede jorden som er der ligge og heller legger nytt jordsmonn over, forteller Økland.

 

Formål

Undersøke om jord på gravplasser er egnet eller ikke og foreslå tiltak for jordforbedring.

Samarbeid: Kirkelige fellesråd og kommuner, arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) og Nasjonal gravplassrådgiver.