Hopp til hovedinnholdet

Tøff test for nordnorsk timotei

16-12-Tofftest-nordnorsktimotei_SigridurDalmannsdottir

Foto: Sigridur Dalmannsdottir

Timotei er det viktigste fôrgraset i Nord-Norge, men hvilken sort takler vinteren best? Forskerne har testet ulike timoteisorter for blant annet toleranse for isdekke.

– Det innebærer alltid en viss risiko å bruke sorter som gir høy avling i nordlige områder, forteller Sigridur Dalmannsdottir. Sortene som gir størst avling er tilpasset en lengre og varmere vekstsesong, og dermed ofte utsatt for overvintringsskader.

I isdekkeforsøk ble plantene etablert i potter i veksthus før de ble herdet ute. Deretter helte forskerne isvann over pottene. Isdekkebehandlingen varte i 1-4 måneder, og deretter ble pottene tint og plantenes gjenvekst kartlagt.

Resultatene viste at timotei får gradvis mindre gjenvekst jo lengre den står i is, men det er stor forskjell mellom sortene. Den gamle sorten Engmo, ser ut til å være mest tolerant overfor isdekke, og gjenveksten er minst påvirket ved langvarig dekke av is.

– Sortene som er tilpasset nordlige forhold har et annet vekstmønster enn sørlige sorter, påpeker Dalmannsdottir. Plantene vokser mest mens det er lange og lyse sommernetter tidlig og midt på sommeren. Men vekstkurven hos nordlige sorter faller fortere mot høsten enn hos sørlige sorter. Det betyr mindre avling på andreslått.

Det er store klimatiske variasjoner mellom de ulike regionene i Nord-Norge, samtidig som det er store variasjoner mellom år. Det er ikke lett å finne den optimale sorten som gir stabilt gode avlinger.

– Engmo har meget god overlevelsesevne, men gir nesten ikke gjenvekst etter 1. slått. Sorten egner seg derfor best i områder med kort vekstsesong og langvarig isdekke. Sorten Grindstad tåler dårligere langvarig isdekke, men gir større avling en de vinterherdige sortene. Sorten Snorri har god overvintring og større avlingspotensial på sensommeren enn de fleste vintersterke sortene, oppsummerer Dalmannsdottir.

 

Formål

I prosjektet «Timotei for nordlige strøk» har forskerne testet ulike timoteisorter for å finne ut hvilke sorter som er best egnet for nordnorske forhold.

Samarbeid: Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge, Finnmark landbrukstjeneste

Finansiering: Landbruksdirektoratet (Klima- og miljøprogrammet), Graminor AS, Felleskjøpet Agri SA, Fylkesmannen i Troms og Finnmark