Forskning nytter - matproduksjon og samfunn 2019

FNs 17 bærekraftsmål er en viktig ramme for samfunnsutviklingen nasjonalt og globalt. Samtidig kan det av og til virke som begrepet bærekraft i sin bruk nærmest blir en floskel, uten tanke for hva det egentlig rommer. For NIBIO gir begrepet mening, og det er vår oppgave å fylle det med håndfast innhold basert på den kunnskapen vi utvikler og forvalter, både her i landet og i aktivitetene våre utenlands. Her er åtte smakebiter fra Divisjon for matproduksjon og samfunn i 2019.

Vi håper disse smakebitene gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

God lesing!