Hopp til hovedinnholdet

Har forsket på fjellandbruk i 100 år

31-11-ef-20151014-143139

Foto: Erling Fløistad

Fjellandbruket vil helt klart ha en plass i norsk landbruk fremover. Tradisjonell drift, eller såkalt volumproduksjon er ryggraden, men det er rom for nisjer og nye næringer. Det var konklusjonen da politikere, forskere og næring møttes på Løken til seminar om fjellandbruket i sommer.

Norges 77 fjellkommuner dekker 25 prosent av landarealet. Hele 40 prosent av grasarealet i Sør-Norge dyrkes i fjellbygdene. I tillegg kommer store beitearealer.

Historien om forskning for landbruket i fjellbygdene startet tidlig på 1900-tallet. Avdelingsleder Ragnar Eltun tok oss med på en reise i den 100-årige historien til Løken forskningsstasjon.

– Det er interessant å se hvordan arbeidet og de ulike oppgavene har forandra seg opp gjennom åra. De første 20 -30 åra var det mye fokus på matvekster, der halvparten av forsøksaktiviteten gjaldt korn, potet og hagebruksvekster.

Men innsamling av lokale sorter gras startet allerede første året, og i tråd med endringene i jordbruket, ble det mest fokus på grasdyrking og beitebruk. Ikke minst gjennom engvekstforedling, som de siste årene ble overtatt av Graminor.

– Forskning og verdiskaping henger sammen, og vi er avhengig av begge for å lykkes med å utvikle fjellandbruket fremover. Det sa statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet. Hun mener det er enorme muligheter for verdiskaping, og betegner seg som «storoptimist» på vegne av fjellandbruket.

Framtida for fjellandbruket handler om endringer, utfordringer og muligheter innen mekanisering og annen teknologi, ressursbruk og generell agronomi. Også Eltun er optimist.

– Jeg er ganske sikker på at vi vil trenge det tradisjonelle landbruket med volumretta produksjon. Men så må vi også sørge for å tilfredsstille markedet for nisjeproduksjoner. Det er tydelige politiske signaler på at dette er et område hvor det kan bli lettere å skaffe midler fremover, mener han.

 

KONTAKTPERSON

Formål

Makere 100 års forsking for landbruket i fjellbygdene på Løken forskningsstasjon

Samarbeid: FMLA i Hedmark og Oppland, Øystre Slidre kommune, NLR Innlandet og Graminor

 

KONTAKTPERSON