Hopp til hovedinnholdet

Verdens første markdag på Tuv

mg202209_DSC04840

Divisjonsdirektør Audun Korsæth og administrerende direktør Nils Vagstad foran Tuv Prestegård i Steinkjer. Foto: Morten Günther

Om lag 70 forskere, rådgivere, bønder og andre interesserte hadde møtt opp da NIBIO Steinkjer i forrige uke inviterte til verdens første markdag ved den nye forsøksstasjonen på Tuv.

– Etableringa av en ny og framtidsretta forsøksstasjon i NIBIO-systemet er en del av ei viktig nasjonal satsning, forklarte Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO, da han torsdag i forrige uke åpnet verdens første markdag på Tuv utenfor Steinkjer. Planen er at dette skal bli et årlig arrangement.

NIBIO har inngått en langsiktig avtale om leie av driftsbygningen på Tuv prestegård, i tillegg til 350 dekar med landbruksjord.

– Med sterk støtte fra Landbruks og matdepartementet, har vi et felles ønske om at Steinkjer skal bli et kraftsentrum for bioøkonomi- og landbruksforskning i Trøndelag.

– For NIBIO er den regionale forankringa svært viktig. Sammen må vi utnytte de mulighetene og det potensialet som ligger i krysningspunktet mellom de blå og grønne primærnæringene og det som ellers finnes av annen industriell virksomhet med smarte koblinger til bioøkonomien.

mg202209_20220901_113634.jpg
Forskerne Randi Frøseth og Ievina Sturite snakket om hvordan man kan øke det organiske materialet i jord. Foto: Morten Günther

Bioraffinering av gras

Norge har naturgitte forutsetninger for dyrking av gras, men vi mennesker kan ikke nyttiggjøre oss graset direkte. Enn så lenge må graset gjennom en drøvtygger før Ola og Kari Nordmann kan utnytte energien i form av kjøtt og meieriprodukter.

Hva gjør vi da med det graset som blir til overs når etterspørselen etter kjøtt avtar, samtidig som bruk legges ned i de mest marginale områdene?

Divisjonsdirektør Audun Korsæth presenterte planene for et nytt pilotanlegg for bioraffinering av gras på den nye forsøksstasjonen.

– Her på Tuv ser vi for oss en mellomting mellom en lab og et fullindustriskala anlegg. Gjennom å presse graset mekanisk får vi to ulike fraksjoner, press-saft og plantemasse (pulp). Plantemassen kan vi bruke som dyrefôr mens press-safta kan bearbeides videre. Herfra kan vi ekstrahere ulike fraksjoner, ikke minst protein, men også ingredienser til legemidler og kosttilskudd.

– Vi vil styrke kompetansen innen fôranalyse og konservering. Etter hvert vil vi også bygge opp fasiliteter for fordøyelighetsanalyser. Alt dette henger sammen.

– I første omgang vil vi ha fokus på proteiner, men vi vil også styrke samarbeidet med NIBIO Bodø som jobber med biomarin verdiskaping. Pilotanlegget på Tuv skal designes slik at det også kan håndtere tang og tare. Flere av makroalgene har interessante innholdsstoffer som kan bli viktige i framtiden.

mg202209_DSC04732.jpg
NIBIO-forsker Patrick Sjøberg viste stolt frem et grønnsakfelt med fem ulike sorter av hodekål og tre ulike sorter av kålrot. Foto: Morten Günther

Omvisning i forsøksfeltene

Det meste av markdagen foregikk utendørs. Trønderværet viste seg fra sin aller beste side og deltagerne fikk vandre rundt i kulturlandskapet under kyndig veiledning fra forskere og teknikere.

Dyktige fagfolk fra NIBIO og Graminor fortalte om sortstesting og verdiprøving av korn, om engvekster, fangvekster, pollinatorstriper, poteter, erter og oljevekster.

NIBIO-forsker Patrick Sjøberg viste stolt frem et grønnsakfelt med fem ulike sorter av hodekål og tre ulike sorter av kålrot.

– Dette er gamle sorter med tilknytning til Trøndelag, fortalte Sjøberg. De eldste er fra 1960-tallet. Frøene ble funnet tilfeldig i en fryser da forsøksaktiviteten ble flyttet fra Kvithammar til Tuv.

– Vi hadde lyst til å gjøre noe spesielt med disse gamle frøene, fortalte grønnsakforskeren. Derfor innledet vi et samarbeid med blant annet restaurant Credo i Trondheim.

– Trøndelag er tildelt rollen som European Region of Gastronomy 2022, og under et arrangement i Trondheim Spektrum senere i høst, skal 2000 deltagere få smake nyskapende retter basert på gamle trønderske kålsorter, utviklet av noen av regionens fremste kokker. I tillegg skal bartender Jørgen Dons servere en spennende drink basert på kålrotsaft.

mg202209_DSC04681.jpg
Kålfeltet på Tuv. Foto: Morten Günther
mg202209_DSC04609.jpg
NIBIO-forsker Marie Vestergård Henriksen fortalte om pollinatorer og polliantorstriper. Foto: Morten Günther
mg202209_DSC04766.jpg
Deltagere på verdens første- markdag på Tuv. Foto: Morten Günther
mg202209_20220901_152032.jpg
Den nye driftsbygningen på Tuv skal etter hvert huse et pilotanlegg for bioraffinering av gras. Foto: Morten Günther
mg202209_DSC04310.jpg
Deltagere på verdens første- markdag på Tuv. Foto: Morten Günther
mg202209_DSC04547.jpg
NIBIO-forsker Therese Birkeland Fossøy. Foto: Morten Günther
mg202209_DSC04358.jpg
Avdelingsingeniør Jørgen Lervik sørget for god lyd under hele arrangementet. Foto: Morten Günther

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.