Hopp til hovedinnholdet

Stor interesse for mer effektiv gjødsling

mg202209_DSC05401

Avdelingsleder Kjersti Balke Hveem og forsker Till Seehusen hadde ansvaret for årets teknologidag ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk på Apelsvoll. Foto: Morten Günther

Utfordringen i dag er at bonden befinner seg i toppen av kostnadskjeden og i bunnen av verdikjeden. For å øke produksjonen må innsatsfaktorene utnyttes bedre.

Om lag 150 deltagere var tidligere denne uka samlet til teknologidag ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk på Apelsvoll. Årets tema var optimalisert bruk av mineralgjødsel. Første del av dagen ble brukt til faglige innlegg. Etter lunsj var det tid for utstillinger.

– Mineralgjødsel og kalk utgjør om lag 8 % av bondens totale kostnader, fortalte daglig leder Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse. Utfordringen i dag er at bonden befinner seg i toppen av kostnadskjeden og i bunnen av verdikjeden. Alle de kostnadsendringene vi nå ser i samfunnet, ender hos bonden. Det gjelder både mineralgjødsel, plast, diesel og strøm. Alt dette inngår i jordbrukets sammensatte verdikjede.

– Med de høye prisene vi ser nå er det viktig å få til en bedre utnyttelse av innsatsfaktorene, fortalte NIBIO-forsker og arrangementsansvarlig Till Seehusen. Dette vil både gi økte avlinger, mindre miljøbelastning og reduserte kostnader.

mg202209_DSC05041.jpg
Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse. Foto: Morten Günther

Vi må øke de norske avlingene og utnytte innsatsfaktorene bedre

I dag er det stort økonomisk press og høye priser på verdensmarkedet. Befolkningen øker i verden, men også i Norge. Det er politisk ustabile forhold og pågående klimaendringer som kommer til å slå negativt ut i mange av de store landbruksområdene. På verdensbasis er det behov for en fordobling av matproduksjonen innen 2050. Her i Norge har vi et mål om å øke matproduksjonen med 20 % innen 2030.

– Dette kan enten skje ved å utvide dyrkingsarealet, eller ved å øke avlingene på eksisterende areal, fortalte Seehusen. Avlingsgap er differansen mellom avlingspotensialet ved optimale forhold, og den avlingen som faktisk høstes på hver enkelt gård. Vi regner gjerne at oppnåelig avlingspotensial utgjør om lag 80 % av det teoretiske avlingspotensialet.

– Hvert år bruker Europa ca. 6400 millioner dekar utenfor sine egne geografiske grenser, for å dekke sitt behov for landbruksprodukter. Dette utgjør om lag 150 % av Europas eget areal – og denne praksisen er ikke bærekraftig i lengden.

Seehusen presenterte forskningsresultater som viser at det er mulig å øke de norske avlingene på eksisterende areal med opptil 30 %. Det betyr at vi i dagens landbruk ikke klarer å utnytte innsatsfaktorene så godt som vi burde.

– I de fleste tilfeller vil det være en dårlig strategi å redusere gjødselmengden, fortalte Seehusen. Samtidig vil det i de fleste tilfeller verken være nødvendig, mulig eller lønnsomt, å øke gjødselmengden. Utfordringen blir derfor å få til en bedre utnyttelse av gjødselressursen. Det samme gjelder diesel og plantevernmidler.

mg202209_DSC05620.jpg
Elektrisk traktor på NIBIO Apelsvoll. Foto: Morten Günther

Forskningsresultater og presentasjon av ny teknologi

NIBIO-forsker Annbjørg Øverli Kristoffersen snakket om optimal bruk av gjødsel i kornproduksjon. Hun presenterte også resultater fra forsøk med delgjødsling i bygg.

Ifølge Kristoffersen handler presisjonsgjødsling både om tid og rom. Først handler det om å velge det gjødslingstidspunktet der åkeren har kommet i riktig utviklingstrinn. Dernest handler det om å kjøre en variabel tildeling innen skiftet hvis man har anledning til det. I ytterste konsekvens betyr det at hver enkelt plante får akkurat den gjødselmengden den har behov for.

– Det finnes en rekke ulike verktøy tilgjengelig for å oppnå dette, fortalte Kristoffersen. Flere av disse ble presentert på teknologidagen.

Deltagerne fikk også høre smakebiter fra forskningsprosjektene SolarFarm og IMPRESS som nylig ble avsluttet. NIBIO-forsker Jakob Geipel snakket om sensorbasert delgjødsling i hvete med høy presisjon og avdelingsleder Kjersti Balke Hveem snakket om teknologi og modeller for presisjonsgjødsling og avlingskartlegging i grovfôrproduksjonen. Mer om dette i egne nyhetssaker i uka som kommer.

Senter for presisjonsjordbruk
Senter for presisjonsjordbruk

For å styrke NIBIOs innsats innen presisjonsjordbruk, ble NIBIO Senter for Presisjonsjordbruk etablert i august 2016. Senteret ligger i Østre Toten kommune, nærmere bestemt på NIBIO Apelsvoll ved Kapp. Formålet med senteret er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom å gjøre vegen kortere fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode. Du kan lese mer om aktivitetene ved senteret på www.presisjonsjordbruk.no

mg202209_DSC05743.jpg
Dronestand. Fra venstre: avdelingsingeniør Malin Larsen Græsdahl, overingeniør Kristian Rindal og ingeniør Robert Nybråten. Foto: Morten Günther
mg202209_DSC05733.jpg
NIBIO-forsker Per Jarle Møllerhagen presenterte kjente og ukjente potetsorter for publikum. Morten Günther
mg202209_DSC05081.jpg
NIBIO-forsker Annbjørg Øverli Kristoffersen snakket om optimal bruk av gjødsel i kornproduksjon. Foto: Morten Günther

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.