Hopp til hovedinnholdet

Sjekk lufttrykket i traktordekkene

mg201210_DSC_0920_cropped.jpg

Investering i landbruksmaskiner som er bedre tilpasset den enkelte gårdsdriften, kan bety ytterligere 15 % innsparing på dieselforbruket. Foto: Morten Günther.

Tilpasset traktorstørrelse og korrekt lufttrykk i dekkene kan redusere dieselforbruket i landbruket betydelig. Dette er både bra for miljøet og for bondens økonomi.

Fakta

Det er gjort lite forskning på en helhetlig optimalisering av jordarbeiding i Norge. Nå søkes det derfor om et prosjekt kalt «Mer miljøvennlig og mindre kostnadsintensiv bruk av jordarbeidingsredskap i kornproduksjon (Klimamaskin)». Målet er å bidra til mer effektiv bruk av landbruksmaskiner for å øke lønnsomheten og redusere miljøbelastningene.

Aktuelle samarbeidsparter: NIBIO, NMBU, Høgskolen i innlandet (Blæstad), Christian-Albrechts-Universitet Kiel, Norsk landbruksrådgivning, Sveriges landbruksuniversitet og Estonian University of Life Sciences.

 

Tips: Følg den såkalte «3-ribber-regelen»

Reduser lufttrykket til tre ribber på siden av dekket har jordkontakt. Dekket bør bulke utover, men ikke være flatt når man kjører. I tillegg skal dekkene rense seg selv i løpet av en omdreining, og de skal etterlate seg grunne spor som viser et tydelig profilmønster.

 

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2030, og 20-30 % av kuttet skal skje i primærnæringene. I landbruket ligger det et stort potensial i å redusere dieselforbruket. Diesel til landbruksmaskiner står for en betydelig del av både klimagassutslippet og de økonomiske kostnadene. Forsker Till Seehusen i NIBIO mener det er mulig å spare opptil 30 % av dette forbruket.

 

Vil effektivisere jordbearbeidingen

I følge forskerne er opptil halvparten av dieselforbruket, og rundt 35 % av arbeidstiden på norske gårder, relatert til jordbearbeiding. Gjennom vending, blanding, smuldring, jevning og pakking av jorda, skal plantene få optimal tilgang til vann, lys og næringsstoffer. Ugress skal bekjempes, og halm, gjødsel og jordforbedringsmidler skal blandes med jorda. Det er ikke vanskelig å skjønne at dette er tidkrevende arbeid. Men kan det effektiviseres?

Forsker Till Seehusen ved NIBIO, har satt fokus på traktoren.

– Ved å tilpasse landbruksmaskinene og metodene til mer effektiv bruk, er det mulig å øke lønnsomheten samtidig som man reduserer miljøbelastningen i landbruket, mener han. Ved å forbedre trekkraften kan man minske dieselforbruket og arbeidsintensiteten uten at det gir negativ effekt på avlinga.

Bilde4_Mai Onsrud.JPG
Foto: Mai Onsrud.

Hvordan kan man forbedre trekkraften?

Bedre utnyttelse av trekkraften betyr at bøndene kan rekke over et større areal på kortere tid. Det medfører mindre tidsforbruk, mindre dieselforbruk, bedre økonomi og bedre klimaregnskap.

– Det er sluring med bakdekket og rullemotstand som er de største kildene til energitap, forteller Seehusen. Får man ugunstig mye sluring på grunn av fuktig jord, feil type dekk eller for høyt lufttrykk, blir arbeidet lite effektivt og dieselforbruket går opp.

Lufttrykket i dekkene har mye å si. Sammenhengen mellom lufttrykk i dekkene og trekkraft forklarer han enkelt: – Jo større kontaktflate dekket har til jorda, jo mindre sluring får man og jo høyere blir trekkraften. 10-15 % sluring er optimalt, mener han.

 

Mye å spare på riktig dekktrykk

Det ligger et innsparingspotensial på ca. 10-15 % ved å bruke utstyret en har på en mer effektiv måte. For eksempel kan riktig lufttrykk i dekkene gjøre store utslag. At mange kjører på jorda med feil lufttrykk, tror Seehusen kommer av at det er tidkrevende å gjøre noe med. Snarveier med å la være å tilpasse trykket kan virke lettvint og arbeidssparende, men det kan koste dyrt.

– Spordannelse på grunn av for høy maskinvekt, feil dekk eller for høyt lufttrykk, fører til høyere rullemotstand. Hver centimeter spordybde øker forbruket med så mye som 10 %. 

jordpakking Till Seehusen.JPG
Forsker Till Seehusen i NIBIO har gjennomført flere undersøkelser på konsekvenser av jordpakking. Foto: Jon Schärer. 

Tilpasset utstyr betaler seg selv

Investering i landbruksmaskiner som er bedre tilpasset den enkelte gårdsdriften, kan bety ytterligere 15 % innsparing på dieselforbruket.

– Store, tunge traktorer gir høy rullemotstand og øker risikoen for jordpakking, særlig i de dypere jordlagene, sier Seehusen. Mens små traktorer kan føre til økt sluring, høy slitasje og redusert arbeidshastighet. Det er derfor viktig at traktorstørrelse er tilpasset oppgavene og forholdene.

Reduksjon av dieselforbruket sparer kostnader, i tillegg til at det kan forbedre det økologiske fotavtrykket betydelig. Det er med andre ord en vinn-vinn-situasjon.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.