Hopp til hovedinnholdet

SinoGrain II: Norsk-kinesisk prosjekt for bærekraftig matproduksjon

tradisjon

Risproduksjon har en lang historie i Kina, og fortsatt holdes gamle sorter og tradisjoner i hevd. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

NIBIO og kinesiske partnere starter opp et omfattende prosjekt for å bidra til klimasmart matproduksjon og redusert miljøbelastning. Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet gjennom ambassaden i Beijing, og prosjektavtale ble underskrevet i Beijing 18. september.

- Dette er en svært viktig satsing for NIBIO, sier adm. dir. Nils Vagstad. – Dette er et godt eksempel på gjensidig kunnskapsutveksling. Norsk og kinesisk teknologi og agronomi møtes i et prosjekt som har som mål å bidra til en stabil matproduksjon i verdens mest folkerike land. NIBIO har kompetanse på systemer og brukerinvolvering, og dette møter kinesisk biologisk og teknologisk kompetanse i verdensklasse.

hils
SinoGrain II er et faktum: Ministerråd Mattis Raustøl fra ambassaden i Beijing, adm. dir Nils Vagstad fra NIBIO og Prof. Deliang Peng fra Chinese Academy of Agricultural Sciences, CAAS. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Kinakoordinator og seniorforsker Jihong Liu Clarke leder prosjektet, og forteller at prosjektet går rett inn i Kinas store utfordringer. – Et eksempel er Kinas trettende femårsplan som vektlegger et renere miljø. Vi bidrar til å utvikle systemer for presisjonsjordbruk, som i neste omgang skal føre til redusert bruk av gjødsel og plantevernmidler, høyere produksjon og bedre økonomi. I tillegg bidrar dette til tryggere mat og bedre helse både for bønder og forbrukere. – Dette er et sammensatt prosjekt hvor teknologi og roboter møter varslingstjenester, sammenstilling av store datasett, biologisk kompetanse, miljøspørsmål og helse. – Et drømmeprosjekt, sier prosjektleder Clarke.

gruppe
Fra den norske ambassaden i Beijing: Wu Lin, Anne Kari Johnsen, Marte Torskenæs, Mattis Raustøl. Nils Vagstad og Jihong Liu Clarke fra NIBIO, og Deliang Peng fra CAAS. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Prosjektet bygger på erfaringer fra prosjektet SinoGrain, og konsortiet har lang erfaring i å jobbe tett sammen i krevende prosjekter. SinoGrain II ledes av NIBIO og er i tett samarbeid med seks ulike kinesiske organisasjoner under ledelse av Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) (se faktaboks).

2-13.jpg
Fakta om SinoGrain II

Prosjektperioden er fra 1. oktober 2018 til 30. september 2022. Utenriksdepartementet bidrar med 18,8 millioner av et totalbudsjett på 20,2 millioner kroner.

Samarbeidspartnere:

  • NIBIO
  • Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)
  • China Agriculture University (CAU)
  • Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences (HAAS)
  • Harbin University (HAU)
  • China National Rice Research Institute (CNRRI)
  • Xinjiang Academy of Agricultural Sciences (XAAS).

rishøsting.jpg
forsøkshøsting i Jiangxi i det sørlige Kina. Foto: Ragnar Våga Pedersen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.