Hopp til hovedinnholdet

Nyttige nematoder

20030729ef0188

Nematoden Steinernema feltiae. Foto: Erling Fløistad.

Nematoder er en gruppe med svært enkle, små dyr, ofte kalt rundormer. De finnes i alle biotoper over hele jordkloden, og dette er den største gruppen av flercellede dyr. I en kvadratmeter jord kan det finnes millioner av dem, bare et fåtall av artene er undersøkt.

De fleste nematodene er mikroskopiske, trådformede dyr som lever av dødt materiale i jord eller sedimenter. Selv om de fleste er små, bare noen millimeter, er noen så lange som fem millimeter. Enkeltarter er høyt spesialiserte parasitter på dyr og planter. Planteparasittene lever utenpå eller inni planter, ofte på enkelte plantearter eller grupper av arter. På verdensbasis gjør planteparasittære nematoder skader for over 600 milliarder kroner per år. Blant de mest plagsomme er potetcystenematodene som snylter på planter i søtvierfamilien.

 

Ikke alle nematoder er skadedyr

Men, ikke alle nematoder er det vi kaller skadedyr. Blant nematodene finnes også arter som er parasitter på, og dreper skadelige insekter. En art som er funnet, studert og satt i arbeid som nyttedyr er Steinernema feltiae. Bildet over viser S. feltiae mye forstørra, hver av dem er litt under 1 mm lang. Slike kan kjøpes i pakker á 50 eller 250 millioner nematoder per pakke. Veksthusgartnerier bruker denne nematoden til å bekjempe flere plagsomme skadedyr.

 

Dreper insekter ved hjelp av bakterier

Nematodene blandes inn i pottejorda. Når en nematode finner en passende insektlarve trenger den inn i insektet gjennom en kroppsåpning og slipper ut en bakterie som igjen dreper insektet. Det døde insektet er mat og levested der nematodene lever og formerer seg. Fra en fluelarve kan det bli hundrevis av nye nematoder. Julestjerner får ofte hjelp av slike nematoder for å holde små fluelarver borte fra røttene.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.