Hopp til hovedinnholdet

Kombinerer krefter med Kina for å løse globale utfordringer

DSC_0458

NIBIO og kinesiske partnere feiret 20 år med samarbeid på et to-dagers seminar i Moss. Foto: Siri Elise Dybdal

NIBIO og kinesiske forskningspartnere feirer denne uken 20 år med vellykket forskningssamarbeid om matsikkerhet, miljø og klima. Fremover vil også klimatilpasning, avfallsutfordringer og sirkulærøkonomi være viktige samarbeidsområder.

I to tiår har NIBIO hatt et vellykket samarbeid med kinesiske forskningsinstitutter om plantehelse, miljø, klimatilpasning, matsikkerhet og bioteknologi. Nå skal samarbeidet mellom NIBIO og Kina styrkes ytterligere og omfatte områder som sirkulærøkonomi, jordhelse og One Health-tilnærmingen.

 

Matsikkerhet og klimaendringer

– I løpet av disse 20 årene har NIBIO etablert en robust plattform for å videreutvikle samarbeidet med Kina og tilnærmingen til de store globale utfordringene," sa Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i NIBIO, da han talte til delegater fra Norge og Kina på åpningen av et jubileumsseminar denne uken.

Kristensen påpekte at olje- og gassindustrien har vært svært viktig for Norge tidligere, men at vi nå jobber mot en overgang til en grønnere økonomi for fremtiden. Han fremhevet også viktigheten av matproduksjon og matsikkerhet for å sikre nok mat til en voksende befolkning, samt den kritiske situasjonen med klimaendringer og behovet for å redusere utslipp.

Global matsikkerhet har blitt en presserende sak. Klimaendringer og miljøforringelse utgjør en trussel mot matproduksjonen. Samtidig stammer mer enn en tredjedel av de globale klimagassutslippene fra matproduksjonssystemer.

– Kina og Norge står overfor mange av de samme utfordringene og prioriteringene, som å styrke matsikkerheten og redusere klimagassutslippet, påpekte direktøren.

Forskere fra NIBIO og Kina har jobbet side om side for å sikre vellykket samarbeid og levere viktige resultater på disse områdene i to tiår.

– Faktisk har 70 forskere fra NIBIO vært involvert i samarbeidsprosjekter med Kina gjennom disse årene. Det er nærmere 10 % av våre ansatte, påpekte Kristensen.

DSC_0455.JPG
NIBIOs administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen med Kinas ambassadør til Norge, Yue Hou. Den kinesiske ambassadøren gratulerte forskerne ved NIBIO og de kinesiske partnerinstituttene med det gode, langsiktige samarbeidet. Foto: Siri Elise Dybdal

Nytt kapittel

Seniorforsker Jihong Liu Clarke er leder for NIBIOs samarbeid med Kina. Hun har hatt en vital rolle i å etablere det vitenskapelige samarbeidet med de kinesiske forskningsinstituttene. Hun sier at 20-årsjubileet er en stor prestasjon, men markerer også et nytt kapittel i forskningssamarbeidet:

– Vi står overfor nye globale utfordringer i verden. Med vår nye direktør ved roret, vil NIBIO trekke på suksessene og erfaringene fra fortiden, men også se på innovative løsninger for de nye utfordringene og bidra til å bygge en sirkulær økonomi, sier hun.

Ifølge Clarke er det nå større vekt på avfallsutfordringer og behovet for resirkulering og gjenbruk.

– Dette ble ikke sett på som så viktig for 20 år siden. Men i dag er det anerkjent som vesentlig for veien videre.

– Klimaendringene og klimatilpasning har også blitt mer presserende. Vi må redusere klimaendringene, men samtidig må vi finne ut hvordan vi kan tilpasse oss. Ved NIBIO er vi dedikerte mot å bidra til løsninger sammen med våre internasjonale partnere, sier Clarke.

Hun legger til at det er viktig å fremheve at selv om det er nye utfordringer, er det også nye muligheter.

– Nå har de norske og kinesiske regjeringene signert en ny treårig samarbeidsavtale, og NIBIO vil være en viktig bidragsyter i implementeringen av denne.

DSC_0480.jpg
Thomas Hartnik, divisjonsdirektør for Divisjon for miljø og naturressurser ved NIBIO, signerte en samarbeidsavtale med Dr. Wei Dan fra Beijing Academy of Agricultural and Forest Sciences. Foto: Siri Elise Dybdal

One Health

One Health er et annet område som vil spille en viktig rolle i samarbeidet mellom Kina og NIBIO. Dette konseptet anerkjenner at helsen til mennesker, dyr og miljøet er sammenkoblet og at samarbeid på tvers av ulike disipliner og sektorer er nødvendig for å sikre god helse.

– One Health-tilnærmingen er et viktig konsept for å videreutvikle fremtidig samarbeid mellom NIBIO og våre kinesiske partnere, sier Marianne Stenrød, direktør for Divisjonen for bioteknologi og plantehelse ved NIBIO.

– Så langt har vi fokusert på forekomsten av antimikrobiell resistens (AMR), men det vil være viktig å utvikle One Health-tilnærmingen til også å inkludere plantehelse, matsikkerhet og miljøpåvirkninger i en bredere kontekst for fremtidige prosjektforslag, understreker Stenrød.

 

Internasjonalt samarbeid en forutsetning

–Internasjonalt samarbeid er ikke bare viktig, det er en forutsetning for å kunne håndtere virkningen av komplekse utfordringer som klimaendringer og matsikkerhet, sier Per Stålnacke, forskningsdirektør ved NIBIO.

– Matsikkerhet er nøkkelen til fremtidig bærekraftig utvikling, håndtering av klimaendringer, sosial stabilitet og velferd, samt geopolitisk stabilitet. For å mette verdens voksende befolkning vil vi trenge å produsere så mye som 56 % mer mat Innen 2050 enn vi gjorde i 2010.

– Det er imidlertid også positive dreininger. Landbruket har hatt en enorm utvikling de siste årene. Det har vært betydelige avlingsøkning i kommersielle avlinger. Dette skyldes i stor grad forskning og vitenskapelige samarbeid. Fremskritt innen genetikk, forbedrede produksjonsmetoder og teknologi, samt politisk engasjement verden over har vært avgjørende, sier Stålnacke.

erfl-20240618-094336.jpg
I to tiår har NIBIO hatt vellykket samarbeid med kinesiske forskningsinstitutter om plantehelse, miljøforskning, klimatilpasning, matsikkerhet og bioteknologi. Foto: Erling Fløistad

Ingen enkel løsning

Det finnes imidlertid ingen enkel løsning for en mer bærekraftig matproduksjon.

– I fremtiden er vi avhengig av å produsere mer mat uten å bruke mer landområder, samtidig som vi reduserer miljøpåvirkninger og bruk av naturressurser. Dette skal gjennomføres under mer utfordrende vekstforhold med mindre næringsrike landarealer, dårlig jordkvalitet, vannbegrensninger og hyppigere ekstremvær, påpeker Stålnacke.

– Derfor må vi samarbeide. Jeg ser ingen annen løsning for å løse de globale utfordringene. I samarbeidet mellom Kina og NIBIO har vi bidratt betydelig på viktige områder, og jeg håper virkelig at vi kan fortsette dette fruktbare arbeidet, avslutter forskningsdirektøren.

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.