Hopp til hovedinnholdet

Jordløsning som problemløser

Bilde4_Eldrid Lein Molteberg_cropped.jpg

Riktig utført kan mekanisk jordløsning gi bedre forhold for plantevekst dersom jordpakking har oppstått. Foto: Eldrid Lein Molteberg.

Med stadig større og tyngre utstyr, er jordpakking et økende problem for norsk potetdyrking. Forskere har sett på mekanisk løsning av jorda som en metode for å bøte på problemet.

Bruk av tyngre og større maskiner og kjøring på åkeren til ugunstige tidspunkt, gjør at jorda pakker seg og gir dårligere forhold for at røttene kan vokse. Jordpakking gjør jorda fastere og senker luftvolumet. Det medfører at røttene vokser dårligere og at plantenes evne til å ta opp vann og næring blir hemmet. Samtidig mister jorda lettere næring gjennom utvasking og overflateavrenning.

Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning, sett på hvilken betydning bearbeiding av jorda i form av jordløsning har for potetdyrking.

Bilde1_Per Y Steinsholt.jpg
Mekanisk løsning av jorda. Foto: Per Y Steinsholt.

Jordløsning bryter jordsålen

Poteter vokser dårlig i pakket jord og tåler vanntrukken jord dårlig. Dyp jordløsning er en metode som brukes for å bryte den såkalte plogsålen - det kompakte jordlaget som danner seg like under arbeidsdybden. Man kjører over åkeren med dyptgående skjær som løfter jorda og slipper til luft i jordlagene. Slik kan røttene til potetplantene strekke seg nedover og få vann og næring i dypere jordlag, samtidig som overflødig vann lettere dreneres bort.

- For å se på effekten av metoden under ulike norske forhold, etablerte vi flere felt med og uten jordløsning hos ulike potetdyrkere rundt om i Norge, sier forsker Eldrid Lein Molteberg ved NIBIO.

 

Tidspunkt og forhold er essensielt

For å oppnå ønsket resultat av jordløsning er det viktig at operasjonen utføres under riktige forhold og til rett tid.

- Best effekt oppnås i løpet av de første to ukene etter at man har satt potetene. Om man gjør det før setting vil effekten nullstilles av traktorkjøringen ved setting. For sent etter setting vil man ødelegge røttene som potetene allerede har dannet, sier Molteberg.

Det er også viktig at jorda er tørr nedover i jordlagene.

- Prøver man jordløsning på fuktig jord gjør man vondt verre ved at jorda pakker seg i de dypere jordlagene.

bilde2_per j møllerhagen.jpg
Ved riktig utført jordløsning løftes det kompakte jordlaget og luft slipper til nedover i jordlagene. Foto: Per J Møllerhagen.

Jordløsning er ingen «quick fix»

Prosjektet utført av NIBIO viste at utført på riktig måte kan dyp jordløsning gi 5-10 % økt avling og tilsvarende bedre utnyttelse av næring.

- Men resultatene gir ikke belegg for å se på jordløsning som en «quick fix» for å løse jordpakkingsproblemene, advarer Molteberg.

Metoden øker klimautslippet gjennom økt behov for drivstoff. I tillegg øker risikoen for pakking i dypere jordlag. Jordløsning bør derfor ses som en nødløsning for å håndtere et problem som har oppstått, heller enn et forebyggende tiltak.

- Det beste vil være å unngå jordpakking i utgangspunktet ved å kjøre med riktig dekktrykk, bruke rett utstyr og å begrense kjøring til jordsmonnet tåler trykket.

Bilde3_Eldrid Lein Molteberg.jpg
Løs jord er viktig for at potetrøttene skal få tak i vann og næringsstoffer. Foto: Eldrid Lein Molteberg.
Faktaboks

  • Prosjekttittel: Miljø- avlings- og kvalitetseffekter av jordpakking og jordløsning i potet og gulrot.
  • Medarbeidere: NIBIO, Norsk Landbruksrådgivning i Nord-Trøndelag, Hedmark, Solør Odal og Viken, Tromspotet
  • Prosjektperiode: 2013-2015
  • Finansieringskilder: Landbruksdirektoratets Klima og miljøprogram

Prosjektrapport: Miljø-, avlings- og kvalitetseffekter av jordpakking og jordløsning i potet og gulrot

0.578 MB pdf

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.