Hopp til hovedinnholdet

Internasjonalt samarbeid om mer miljøvennlig og holdbar bruk av tre

Innovasjon nye treprodukter - Foto Lars Sandved Dalen NIBIO

Forskerne ønsker å fange opp trender og nye ideer tidlig, og å bistå industrien med løsninger for gode, miljøvennlige og lønnsomme produkter og arbeidsplasser i fremtiden. Kanskje ligger de miljøvennlige løsningene i dagens restprodukter og avfall? Internasjonalt samarbeid og utveksling av nye forskningsidéer er en viktig del av utviklingen mot nye, innovative, holdbare og lønnsomme metoder for trebehandling. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO.

Trevirke er fornybart og det binder CO2, men hvordan kan vi sikre lang levetid til trematerialer i konstruksjoner på en effektiv og miljøvennlig måte? Internasjonalt samarbeid og engasjement er en del av løsningen.

Norge har lang tradisjon for å bygge i tre, fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre. Denne treteknologiske kunnskapen danner grunnlaget for en estetisk og funksjonell bruk av tre som byggemateriale. Også internasjonalt er det sterkt økende interesse for å benytte tre som et holdbart byggemateriale i stadig større konstruksjoner.

Lone Ross Gobakken er treforsker ved NIBIO på Ås. Hun forsker på hvordan man kan øke levetiden til tre i bygg, blant annet ved å velge riktig form for trebeskyttelse.

– Økt oppmerksomhet på miljø og klima har gjort at vi kontinuerlig må utvikle nye og stadig mer miljøvennlige måter å behandle og bruke trevirket på, forteller Ross Gobakken.

– Utendørs trekonstruksjoner må jo stå imot vær og vind. De må ha en lang levetid og et akseptabelt estetisk uttrykk. Samtidig er det nødvendig at trekonstruksjonene tilfredsstiller de nødvendige brannkrav.

Til dette kreves det forskning, et godt samarbeid med industrien og ikke minst et bredt internasjonalt forskernettverk.

– Internasjonalt forskningssamarbeid er helt nødvendig for at vi skal kunne holde oss oppdatert på forskningsfronten, forteller Ross Gobakken.

Internasjonale konferanser og møter innen treteknologisk forskning er en del av dette. Samtidig er det viktig med utveksling av forskere og ikke minst at studenter får anledning til å besøke ulike forskningslaboratorier og forskningsinstitusjoner.

Samarbeid - Foto Lars Sandved Dalen - 2
En viktig del av forskningsarbeidet er internasjonalt samarbeid og utveksling av studenter mellom de ulike forskningslaboratoriene. Her fra en gjennomgang av vurderingsmetoder for overflatebehandling av trefasader på Ås. Foto: Lars Sandved Dalen, NIBIO.

President i internasjonal treforskningsforening

Ross Gobakken og hennes kollegaer ved NIBIO, har i mange år vært engasjert i internasjonalt forskningssamarbeid. Ikke minst gjennom International Research Group on Wood Protection (IRG-WP), en verdensomspennende organisasjon som tilrettelegger for vitenskapelig og teknologisk kunnskapsutveksling innen trebruk og trebeskyttelse.

Under årets konferanse, 12.-16. mai i Quebec City, Canada, ble Ross Gobakken valgt til president i den internasjonale organisasjonen. Hun har tidligere hatt verv i styringsgruppen og kommunikasjonskomiteen, og har de siste tre årene hatt vervet som visepresident.

– Å ta fatt på jobben som president i IRG-WP, er noe jeg virkelig gleder meg til. Det blir spennende å tilrettelegge for effektiv nettverksbygging og bidra til at engasjerte treforskere kan kommunisere sin kunnskap til industri og andre forskere, forteller Ross Gobakken, som også er organisasjonens første kvinnelige president.

Rod og Lone - Foto Miha Humar University of Ljubljana
NIBIO-forsker Lone Ross Gobakken har nylig tiltrådt som president i International Research Group on Wood Protection, en verdensomspennende organisasjon som fremmer kommunikasjon av vitenskapelig og teknologisk kunnskap om trebruk og trebeskyttelse. Her er Lone Ross Gobakken sammen med visepresident Rod Sterling, FPInnovations, Canada. Foto: Miha Humar.

NIBIO knytter internasjonale bånd

International Research Group on Wood Protection, regnes som det viktigste internasjonale nettverket for kommunikasjon av vitenskapelig og teknologisk kunnskap om trebruk og trebeskyttelse. Medlemmene kommer fra industri, akademia, forskningsinstitusjoner og service-/konsulentbransjen. Særlig den sterke medvirkningen fra industrien gjør at organisasjonen har sterkt fokus på målrettet anvendt forskning og utvikling.

– Det er stor nytteverdi i å engasjere seg i et slikt stort og etablert internasjonalt nettverk. Særlig for å møte aktuelle partnere for samarbeid på veien mot å sikre forskningsfinansiering, forteller Ross Gobakken.

– Presidentvervet er dessuten en unik mulighet for NIBIO til å knytte sterke bånd med både industri og forskningsinstitusjoner over hele verden.

I 2022, det siste året i Ross Gobakkens presidentperiode, vil den årlige konferansen til IRG-WP bli arrangert i Oslo. Konferansen vil da bli avholdt uken før verdenskonferansen for ingeniørvitenskap for tre («World Conference on Timber Engineering») som også vil bli arrangert i Oslo.

– To internasjonale trekonferanser på to uker, i Norge! Dette er en unik mulighet for norsk trerelatert industri, og for det norske forskningsmiljøet til å vise seg frem for verden, avslutter Ross Gobakken.

International Research Group on Wood Protection

International Research Group on Wood Protection (IRG-WP) har ca. 400 medlemmer fra 52 land. Medlemmene kommer fra industri, akademia, forskningsinstitusjoner og service-/konsulentbransjen. IRG-WP er strukturert i seks fagseksjoner og 25 arbeidsgrupper innen biologi, testmetodikk og evaluering, trebeskyttelsesmidler, prosess/teknologi og egenskaper, samt bærekraft og miljø.

100 til 150 artikler innenfor disse fagområdene publiseres hvert år i forbindelse med organisasjonens årlige konferanse, og dokumentdatabasen inneholder over 5500 artikler. Sekretariatfunksjonen er lagt til RISE, Stockholm. IRG-WP, som i år fyller 50 år, arbeider aktivt med å motivere lovende studenter og yngre forskere ved å tilby stipend og utmerkelser til de beste.

Les mer her.

DAL-18092018-131506 (1).jpg
Lone Ross Gobakken er forsker ved NIBIO og ny president i International Research Group on Wood Protection. Foto: Lars Sandved Dalen.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.