Hopp til hovedinnholdet

Erfaringer fra to år med integrert plantevern

ef-2017-130805_cropped.jpg

Foto: Erling Fløistad.

To år etter at integrert plantevern ble obligatorisk for norske bønder, møttes rådgivere, leverandører og forskere for å dele erfaringer og utfordringer da NIBIO inviterte til markdag med fokus på plantevern.

I Norge er dyrkerne pålagt å følge prinsippene for integrert plantevern (IPV) for å redusere bruken av plantevernmidler. Det har nå gått to år siden denne forskriften trådte i kraft. Nylig arrangerte NIBIO markdag om plantevern i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Fokuset var på utfordringer og erfaringer med IPV så langt.


Omtanke for miljø og helse

Integrert plantevern er en overordnet strategi som kombinerer flere teknikker og metoder for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade.
Denne strategien skiller seg fra tidligere plantevernstrategier hvor en gjerne hadde utrydding av skadegjøreren som mål, og kalenderstyrte standardsprøytinger. IPV er basert på mange ulike tilnærminger, ikke bare på enkeltløsninger, og der omtanke for miljøet og menneskelig helse er vesentlig.


Et puslespill

Arne Hermansen, divisjonsdirektør for NIBIO Bioteknologi og plantehelse, ønsket velkomment til markdagen og fremhevet at IPV består av et puslespill av veldig mange ulike tiltak, som krever et høyt kunnskapsnivå og langsiktig planlegging.
Dette ble også illustrert gjennom ulike foredrag med fokus på blant annet skadedyr, ugress og viktige verktøy som varslingtjensten VIPS og vekstskifte. Annette Folkedal Schøll orienterte om dagsaktuelle skadegjørere. Mattilsynet delte også sine erfaringer med tilsyn av krav om IPV. 

I tillegg ble det besøk ute i felt. Deltakerne fikk innsyn i noen av NIBIO sine feltforsøk tilknyttet IPV ved Vollebekk forsøksgård. Deretter kunne deltagerne, velge mellom besøk til grønnsaksdyrker Roy Hasle i Rygge og korndyrker Håkon Huseby i Ås, som delte sine erfaringer med IPV og vekstsesongen. 
 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.