Sammendrag

Målsettingen for dette forprosjektet var å kartlegge eksisterende kunnskap om jordhelse i arktisk grøntproduksjon, avdekke kunnskapshull og identifisere problemstillinger som bør følges opp med videre forskning. Hva som definerer god jordhelse i Norge er fremdeles uklart, og det er behov for å undersøke hvordan dette konseptet bør anvendes for de ulike produksjonene og regionene i landet. Det arktiske landbruket er særegent og med andre forutsetninger enn næringa ellers i landet grunnet kort vekstsesong og spesielle lysforhold. Til tross for at omfanget av arealet egnet for grøntproduksjon er forholdsvis lite, er det viktig med kunnskap om jordhelse for å kunne bevare disse marginale jordressursene best mulig, også i et endret klima. For å kartlegge eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapsbehov har det i denne forstudien blitt gjennomført en litteraturstudie, samt et idéverksted med ulike interessenter fra Nord-Norge. Resultatene fra forstudien viser at det foreløpig eksisterer forholdsvis lite dokumentert kunnskap om jordhelse i arktisk grøntproduksjon. Innspill fra aktører i næringa viser imidlertid at interessen for jordhelsetiltak er økende. Temaer som særlig ble trukket frem i forbindelse med spørsmål om kunnskapsbehov var: mangfold og dynamikk i samfunn av jordorganismer i landbruksjord i Arktis, effekter av å tilføre ulike former for organisk materiale (kompost etc.), metoder for brakking, vekstskifte, dekkvekster og samplanting og metoder for jordbearbeiding.

Til dokument

Sammendrag

Ongoing anthropogenic climate change alters the local climatic conditions to which species may be adapted. Information on species’ climatic requirements and their intraspecific variation is necessary for predicting the effects of climate change on biodiversity. We used a climatic gradient to test whether populations of two allopatric varieties of an arctic seashore herb (Primula nutans ssp. finmarchica) show adaptation to their local climates and how a future warmer climate may affect them. Our experimental set-up combined a reciprocal translocation within the distribution range of the species with an experiment testing the performance of the sampled populations in warmer climatic conditions south of their range. We monitored survival, size, and flowering over four growing seasons as measures of performance and, thus, proxies of fitness. We found that both varieties performed better in experimental gardens towards the north. Interestingly, highest up in the north, the southern variety outperformed the northern one. Supported by weather data, this suggests that the climatic optima of both varieties have moved at least partly outside their current range. Further warming would make the current environments of both varieties even less suitable. We conclude that Primula nutans ssp. finmarchica is already suffering from adaptational lag due to climate change, and that further warming may increase this maladaptation, especially for the northern variety. The study also highlights that it is not sufficient to run only reciprocal translocation experiments. Climate change is already shifting the optimum conditions for many species and adaptation needs also to be tested outside the current range of the focal taxon in order to include both historic conditions and future conditions.