Ragnhild Mobæk

Seniorrådgiver

(+47) 932 62 882
ragnhild.mobaek@nibio.no

Sted
Ås - Bygg O43

Besøksadresse
Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås (Varelevering: Elizabeth Stephansens vei 23)

Biografi

Jeg jobber i utmarksgruppa under avdeling for arealundersøkelser, som er en del av Divisjon for kart og statistikk. Utmarksgruppa har ansvar for å kartlegge vegetasjon i utmarka vår, framstille digitale kart og lage arealstatistikk. Vegetasjonskartlegginga er feltbasert, og har foregått i over 40 år. Med kartet som kunnskapsgrunnlag kan vi gi råd om beitekapasitet, beitebruk og skjøtsel av utmarksareal.

Jeg har hovedfag i viltøkologi (2003) og doktorgrad i beiteøkologi (2012) fra NMBU, og har jobbet i NIBIO siden juni 2019.

Arbeidsoppgaver: 

  • Vegetasjonskartlegging
  • Utmarksbeite
  • Vegetasjonsøkologi
  • Utredninger

#utmark
#utmarksbeite
#beitebruk
#vegetasjonskartlegging
#beiteøkologi
#vegetasjonsøkologi

 

 

Les mer

Sammendrag

Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrane 2021 og 2022 vegetasjonskartlegging i Vestre Slidre kommune. Samla areal er 210 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det er laga vegetasjonskart og to avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapporten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet, samt nokre råd kring skjøtsel av kulturlandskap og beite.

Sammendrag

Norsk institutt for bioøkonomi utførte somrane 2020 og 2021 vegetasjonskartlegging i Vang kommune. Samla areal var 205 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det er laga vegetasjonskart og 2 avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapp-orten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet, samt nokre råd kring skjøtsel av kulturlandskap og beite.

Sammendrag

Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2020 vegetasjonskartlegging i Øystre Slidre kommune. Samla areal var 70 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det er laga vegetasjonskart og 2 avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapporten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet, samt nokre råd kring skjøtsel av kulturlandskap og beite.