Biografi

Jeg jobber i utmarksgruppa under avdeling for arealundersøkelser, som er en del av Divisjon for kart og statistikk. Utmarksgruppa har ansvar for å kartlegge vegetasjon i utmarka vår, framstille digitale kart og lage arealstatistikk. Vegetasjonskartlegginga er feltbasert, og har foregått i over 40 år. Med kartet som kunnskapsgrunnlag kan vi gi råd om beitekapasitet, beitebruk og skjøtsel av utmarksareal.

Jeg har hovedfag i viltøkologi (2003) og doktorgrad i beiteøkologi (2012) fra NMBU, og har jobbet i NIBIO siden juni 2019.

Arbeidsoppgaver: 

  • Vegetasjonskartlegging
  • Utmarksbeite
  • Vegetasjonsøkologi
  • Utredninger

#utmark
#utmarksbeite
#beitebruk
#vegetasjonskartlegging
#beiteøkologi
#vegetasjonsøkologi

 

 

Les mer