Transportkalkyle for grovfôr og gjødselspreiing

Dette verktøyet reknar kostnader knytt til køyring til og frå driftssenteret og ut til eige og leigd areal. Køyring på sjølve arealet er ikkje inkludert i utrekninga. Vidare er det berre køyring knytt til frakt av grovfôr og frakt av gjødsel som det vert kalkulert kostnader for.

KONTAKTPERSON