Hopp til hovedinnholdet

Transportkalkyle for grovfôr og gjødselspreiing

Dette verktøyet reknar kostnader knytt til køyring til og frå driftssenteret og ut til eige og leigd areal. Køyring på sjølve arealet er ikkje inkludert i utrekninga. Vidare er det berre køyring knytt til frakt av grovfôr og frakt av gjødsel som det vert kalkulert kostnader for.