Hopp til hovedinnholdet

Totalkalkylen

Oversikt over de totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jordbruksprodukter.

Les om prinsippene for beregning av jordbrukets totalregnskapet og oppbyggingen av totalkalkyleregisteret på temasiden om Totalkalkylen
 
Til temaside om Totalkalkylen