Totalkalkylen - statistikk

Her presenterer NIBIO statistikk over totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jordbruksprodukter. Nest siste år er et foreløpig regnskap og siste år er et budsjettanslag laget tidlig i budsjettåret.