Totalkalkylen - statistikk

Her presenterer NIBIO statistikk over totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jordbruksprodukter.