Hopp til hovedinnholdet

SYNOPS WEB Norge

TJENESTEN ER TATT NED I PÅVENTE AV OPPDATERING (februar 2024) - SYNOPS WEB Norge er et kartbasert modellverktøy for å gjøre en stedstilpasset risikovurdering av en planlagt eller gjennomført plantevernstrategi. Brukeren velger område og plantevernmiddelbruk som skal vurderes. Data fra digitalt jordsmonnkart, landbruksmeteorologisk tjeneste og Mattilsynets plantevernmiddeldatabase benyttes i beregningene.

Plantevernmiddelforskriften stiller krav til brukere av plantevernmidler om å ta hensyn til risiko for utilsiktede effekter i miljøet. Ved å bruke SYNOPS WEB Norge vil bønder og andre brukere av plantevernmidler bli bedre i stand til å vurdere hvor det er nødvendig å gjøre tiltak for å ta miljøhensyn når de lager sin plantevernplan, og hvilke tiltak som vil ha best effekt.  

Vurderer effekten av ulike tiltak

Det finnes flere tiltak for å redusere risikoen for miljøet, og i SYNOPS WEB Norge kan effekten av disse vurderes sammen med god informasjon om stedsspesifikke egenskaper som jord- og værforhold, og plantevernmidlenes egenskaper. På denne måten kan flere ulike plantevernstrategier vurderes opp mot hverandre og det blir mulig å velge en plantevernmiddelbruk med lav risiko for miljøet på det enkelte skifte. Verktøyet gjør det mulig å vurdere effekten av ulike tiltak for å redusere spredning av plantevernmidler i miljøet via modellsimuleringer. Tiltakene som kan simuleres i risikovurderingene inkluderer både tiltak for å redusere overflateavrenning, som jordarbeiding og vegetasjonssoner, og tiltak for å redusere avdrift.

Tilpasset norske brukere

SYNOPS WEB Norge er tilpasset for norske brukere gjennom et samarbeid mellom Julius Kühn Institut og NIBIO i forskningsrådsprosjektet Smartcrop - Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon (NFR prosjektnr. 244526/E50). Verktøyet videreutvikles og vedlikeholdes gjennom prosjektet Tiltak for miljøtilpasset bruk av plantevernmidler finansiert over Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2016-2020).

 

Brukerveiledning for SYNOPS WEB Norge

Oppdatert november 2022

5.861 MB docx

Hurtigveiledning

Oppdatert november 2022

1.58 MB docx

User guidance SYNOPS WEB Norge

November 2022

5.637 MB docx