Bruk av KOSTRA-applikasjonen

Her ligger veiledning for bruk av verktøy Arealberegning Kostra i kartløsningen Kilden hos NIBIO.

KONTAKTPERSON
Dyrka og dyrkbar jord

Dyrka jord må forstås som jordbruksareal i henhold til gjeldende definisjoner i arealressurskaret AR5. Dyrkbar jord må forstås i henhold til gjeldende definisjoner i datasettet Dyrkbar Jord. Informasjonen er opprinnelig kartlagt i Økonomisk kartverk, men forvaltes og oppdateres nå i AR5 og Dyrkbar jord.

Tjenester

Rapportering i Kostra

Kartverktøy for å beregne dyrka jord og dyrkbar jord for rapportering i Kostra ligger nå under verktøy i Kilden.

Mer informasjon Til tjenesten