Bruk av KOSTRA-applikasjonen

Her ligger veiledning for bruk av verktøy Arealberegning Kostra i kartløsningen Kilden hos NIBIO.

KONTAKTPERSON

Tjenester

Rapportering i Kostra

Kartverktøy for å beregne dyrka jord og dyrkbar jord for rapportering i Kostra ligger nå under verktøy i Kilden.

Mer informasjon Til tjenesten