Hopp til hovedinnholdet

Rapportering i Kostra

Et kartverktøy for å beregne dyrka jord og dyrkbar jord for rapportering i Kostra ligger under verktøy-menyen i Kilden.

Kartverktøyet er tenkt som et hjelpemiddel for for kommunene ved rapportering.
Lenken over tar deg til kartløsningen Kilden. Velg Verktøy øverst til venstre og deretter Arealberegning KOSTRA.
 
Kommunene skal rapportere vedtak om omdisponering av dyrka jord og dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven eller etter jordloven på skjema 32 for landbruk, fastsatt av Statistisk sentralbyrå.
 
  • Dyrka jord må forstås som jordbruksareal i henhold til gjeldende definisjoner i arealressurskaret AR5.
  • Dyrkbar jord må forstås i henhold til gjeldende definisjoner i datasettet Dyrkbar Jord.
Informasjonen er opprinnelig kartlagt i Økonomisk kartverk, men forvaltes og oppdateres nå i AR5 og Dyrkbar jord.

Eventuelle spørsmål til utfylling av skjema kan rettes til Statsforvalteren.