Hopp til hovedinnholdet

Månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå fra 1998

NIBIO følger internasjonal og norsk prisutvikling løpende. Hver måned publiserer vi tall for prisutviklingen for matvarer i Norge på ulike ledd i verdikjeden, og utviklingen i internasjonale matpriser