Veiledning reindrift

Her finner du veileder for ajourholdsløsningen for reindriftskart. Vedlegget oppdateres ved behov.

KONTAKTPERSON
For spørsmål knyttet til Reindriftsklienten kan følgende epostadresse benyttes:
 

Siste versjon av ajourholdsløsningen  for reindriftskart ble publisert 1. juni 2021.

NB: Det anbefales å bruke nettleser Google Chrome! Løsningen vil sannsynligvis fungere også i andre  nettlesere, som Edge, Mozilla Firefox, Safari, o.l., men er kun testet grundig i Chrome.

 

Veileder - Ajourhold av reindriftens arealbrukskart, 1.6.2021

2.799 MB pdf

Veileder for Statsforvalter – Kvalitetssikring av reindriftens arealbrukskart, 1.6.2021

1.547 MB pdf