Hopp til hovedinnholdet

Jordsmonnstatistikk

Kommuner og fylker der over 50 prosent av fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt får utarbeidet statistikk over viktige egenskaper ved jordsmonnet.

Her kan du blant annet finne ut hvor mye av den fulldyrka og overflatedyrka jorda som er erosjonsutsatt, har dreneringsbehov fra naturens side og har svært god jordkvalitet.

Statistikken gir arealtall på kommune- og fylkesnivå for ni ulike jordtema.

Jordsmonnstatistikken blir produsert hvert år for alle kommuner og fylker hvor jordsmonnkartlagt areal er større enn 50 prosent av fulldyrka og overflatedyrka jord i AR5.