Jordregister

Jordregister er en kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom for bruk i landbruksforvaltningen. Her kan du bestille nytt jordregister.

Bestilling krever brukernavn og passord. 
Vedlikehold Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet skifter driftsleverandør og dette fører til at landbruketsinformasjonsdatabase (LIB) er utilgjengelig frem til onsdag 5.des. Vi har fremdeles problemer mot LIB, og vi jobber med saken. Brukerne vil oppleve ustabilitet i denne perioden ved søk på landbrukseiendommer.

Dette berører Gårdskart og Jordregister hos NIBIO.

02.12.2019 09:00 — 06.12.2019 15:00

Mer om jordregister
Pålogging:

Har du ikke brukernavn og passord for å logge på? 

Fyll ut de fire første feltene

KONTAKTPERSON