Hopp til hovedinnholdet

Jordbrukets prisindeks

En del jordleiekontrakter med videre er knyttet opp til utviklingen i jordbrukets prisindeks. Indeksen har 2015 som basisår (= 100).

Vi vil anbefale at denne indeksen for prisutviklingen for jordbruksprodukter (inntektssiden) anvendes for kontrakter som refererer til jordbrukets prisindeks.

Samtidig minner vi om at mange kontrakter regulerer avtalene på andre måter. Noen har knyttet leien opp til prisutviklingen for det mest aktuelle produktet. Andre har tatt hensyn til at også kostnadsiden endres og derfor knyttet reguleringen opp til utviklingen i et resultatmål. Enkelte benytter konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå og noen har klausuler om reforhandlinger.

Jordbrukets prisindeks eksisterte fra driftsåret 1925/1926 til 2002. Fra 2003 ble de årlige indeksberegningene overført og samordnet med indeksberegningene fra Budsjettnemnda for jordbruket.
 
Volum- og prisindeksar
 
2022** 124
2021* 115
2020 109
2019 103
2018 105
2017 103
2016 103
2015 100
2014 96
2013 92
2012 90
2011 86
2010 83
2009 82
2008 77
2007 74
2006 70
2005 69
2004 68
2003 70
2002 69
2001 69
2000 68
1999 69
1998 71
1997 70
1996 70
1995 70
1994 74
1993 73
1992 76
1991 77
1990 76
1989 75
1988 73
1987 72
1986 70
1985 64
1984 60
1983 56
1982 55
1981 52
1980 48
1979 45
1978 43
1977 41
1976 37
1975 32
1974 28
1973 25
1972 24
1971 23
1970 23
1969 22
1968 21
1967 21
1966 20
1965 20
1964 18
1963 17
1962 17
1961 17
1960 16
 

  * = Foreløpig regnskap
** = Budsjett
 
I tabellen over er prisutviklingen for jordbruksprodukter i henhold til «jordbrukets volum- og prisindeks» vist inklusive tilskudd (2015 = 100). Budsjettnemnda for jordbruket kaller det nest siste året for foreløpig regnskap, mens anslaget for inneværende år er et budsjettanslag der årets avtalte målprisøkninger inngår. Det vil kunne komme justeringer i indeksseriene senere, men det vil vanligvis gjelde foreløpig regnskapsår og budsjettanslaget. Et budsjettanslag treffer sjelden helt.