Hopp til hovedinnholdet

DNA-laboratoriet ved Svanhovd

Vi tilbyr ulike genetiske analyser på en rekke pattedyr, fisk, insekter og mikroorganismer. Analysene kan brukes til individbestemmelse, kjønn– og artsbestemmelse, populasjonsanalyser og påvisning av genetiske markører. Vi tilbyr også utvikling av markørsett på nye arter eller studiesystemer.

Analyser

 • STR
 • SNP
 • Real-time PCR
 • NGS preparering
 • Rad-sekvensering
 • Barcoding
   

Arter/anvendelser

 • Brun– og svartbjørn
 • Isbjørn
 • Gaupe
 • Rev
 • Reinsdyr
 • Målere og møll
 • Ferskvannsfisk
 • Pukkellaks og rognkjeks
 • Påvisning av mikroorganismer
 • Antibiotikaresistens