Teknologi i landbruket

NIBIO er langt framme i forskningen på teknologisk utvikling i jordbruket. Hovedfokuset i denne forskningen er presisjonsjordbruk, som handler om å bruke ny teknologi til å tilpasse behandlingen av jord og vekst etter behov.

Teknologi-i-jordbruk-MG-2017-06-15 13.32.30
Apelsvoll, juni 2017. Foto: Morten Günther
KONTAKTPERSON