Grunnlagsmaterialet til jordbruks-forhandlingene 2017

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) utarbeider årlig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene. På denne siden finner du grunnlagsmaterialet til forhandlingene i 2017.