Hopp til hovedinnholdet

Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Assess4EST

Divisjon for skog og utmark

Assess4EST: Utforske trærne og skogen for framtiden: avveininger og potensialer i skogplanteforedling og skogbehandling for å møte bærekraftsmålene


Det skal tas mange hensyn i skogbehandlingen for å sikre lønnsomhet, flerbruksverdier og biologisk mangfold. Skogen i de nordiske landene utgjør en enorm ressurs som også spiller en viktig rolle i større sammenheng enn det hver enkelt skogeier vanligvis vurderer.

Aktiv Sist oppdatert: 02.12.2023
Slutt: des 2024
Start: mars 2022