Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

VerdifULL: Hvordan øke verdien av nedklassifisert ull og øke andelen 1.klasses ull?

INAKTIV SIST OPPDATERT: 26.01.2022
Slutt: des 2021
Start: jan 2021

Prosjektet VerdifULL ønsker å bidra til økt verdiskaping for nedklassifisert ull, samt øke andelen 1.klasses ull.

Trykk HER for å komme til SPØRREUNDERSØKELSE OM ULL evt bruk QR koden i bilde over

QR-500_ VerdifULL.gif
SPØRREUNDERSØKELSE OM ULL
ull dekke bringebær.JPG
Ull som jorddekk i nyetablert bringebærfelt. Foto: Kirsty McKinnon
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2021 - 31.12.2021
Prosjektleder Lise Grøva
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Samarbeidspartnere NORSØK og Animalia (Fagtjenesten for ull)
Totalt budsjett 650 000
Finansieringskilde Landbruksdirektoratet

Ull blir klassifisert i ulike klasser der 1.klasse-ull gir mest betalt til bonden. Det er hovedsakelig 1.klasse-ull som blir brukt i norsk industri i dag, men nedklassifisert ull har potensielt mange bruksområder. Den nedklassifisert ullen består av forskjellige kvaliteter og det er ulike grunner til at ullen ikke fyller krav til 1.klasse. Naturlig pigmentert ull gir pr. i dag lavere utbytte til bonden enn 1.klasses hvit ull, men pigmentert ull kan likevel være av så god kvalitet at den egner seg til finere tekstiler. Gjennom KRUS-prosjektet (BIONÆR prnr 11201438) ble det også klart at det er behov for økt forståelse av hva ulike kvaliteter av ull kan brukes til slik at også farga og nedklassifisert ull kan skape verdi.
Denne utredningen vil se på hvordan vi kan øke andelen 1. klasses ull og skissere muligheter for bruk av nedklassifisert ull. En pilot-utprøving knyttet til nedbryting av ull og ulltekstil i jord, samt bruk av ulltekstil som jorddekke vil gi relevant kunnskap i forhold til videreutvikling av et hovedprosjekt.